Marktonderzoek en programmatische visie wonen en werken Arenapark Hilversum

Het Arenapark is momenteel één van de belangrijkste economische motoren van Hilversum en is een kantorenlocatie met een regionale functie. De gemeente wil de economische groei verder versterken door in te zetten op een multifunctioneel programma van werken, sporten, leren en wonen in het Arenapark. Diverse percelen liggen nog braak en deze zijn voor de gemeente Hilversum belangrijke locaties om in de ruimtevraag te voorzien. In 2020 is er door de gemeenteraad een masterplan voor het Arenapark vastgesteld. Het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het Arenapark is de volgende stap. De gemeente Hilversum heeft Bureau Stedelijke Planning daarom gevraagd om een kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse die verdiept naar de functies werken, wonen en voorzieningen op het Arenapark.

Voor het werkprogramma voerden wij een marktdiagnose uit aan de hand van interviews en een SWOT- en concurrentie-analyse. Ook voerden we kwantitatief verdiepend marktonderzoek uit en adviseerden wij over profilering, kansrijke doelgroepen en vestigingscriteria van bedrijven. Daarnaast gaven wij programmatische, ruimtelijke en strategische aanbevelingen mee gericht op de uitvoering.

Voor het wonen-programma op Arenapark hebben we het onderscheidend vermogen, de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte, kansrijke doelgroepen en een kansrijk programmavoorstel in beeld gebracht. Ook gaven wij advies voor kansrijke aanvullende voorzieningen die aansluiten bij het woon- en werkprogramma. Tot slot adviseerden wij over de optimale mix tussen de functies.

Veel potentie voor een woon-werkmilieu

Monofunctionele werklocaties zijn minder aantrekkelijk voor zowel ondernemers als werknemers. Dit type werklocaties is ook kwetsbaarder gebleken in economisch slechtere tijden. De ontwikkeling van het Arenapark naar een gemengd gebied met een versterkte werkfunctie is dan ook kansrijk en toekomstgericht. Voor het Arenapark wordt uitgegaan van een verhouding van ca. 45% wonen, 35% werken en 20% voorzieningen in het nieuw toe te voegen programma. Deze verhouding tussen wonen en werken zorgt voor een aantrekkelijk woon-werkmilieu, waarmee het Arenapark de competitie kan aangaan met kantoorgebieden in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. Daarnaast zorgt het toekomstige woon-werkmilieu in combinatie met een goede profilering voor een sterke aantrekkingskracht op nieuwe doelgroepen.

Aandacht voor de optimale functiemix en een stevige profilering

De uitdaging in het Arenapark is om te komen tot een aantrekkelijk woon- en werkmilieu en de functies op een goede manier te mengen. Om het gebied geschikt te maken voor woningbouw moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de verhouding tussen wonen en werken om te voorkomen dat bij bewoners het gevoel ontstaat ‘op een werklocatie te wonen’. We adviseerden op elke ontwikkelkavel een mix van wonen en werken, waarbij de mate van mix per kavel verschilt en afhankelijk is van de beoogde doelgroepen.

Het neerzetten van een stevig en uniek concept is van belang met aandacht voor een optimale mix van functies die leidt tot een goede synergie in het gebied. Om dit te realiseren kan in het Arenapark sportiviteit en gezondheid centraal worden gezet. De ligging vlakbij de natuur maakt de locatie geschikt voor verbinding met de natuur en groen in het gebied waar buiten kan worden gesport. Hierbij kan ingezet worden op het aantrekken van ‘de sportieve en gezonde mens’. Dit karakter van het gebied sluit aan bij diverse kansrijke doelgroepen voor het Arenapark, zowel voor wonen als voor werken.

DATUM CONTACTPERSOON Bianca Lemm Msc Bianca Lemm Bureau Stedelijke Planning bianca.lemm@sweco.nl
+31 (0)6 82913996

Bianca Lemm MSc is senior consultant Werken & Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco).
Deel deze pagina

gerelateerde informatie