Marktonderzoek historisch BATA-complex Best tot flexibele werklocatie

BATA Best

Het historische BATA-complex (1934) in Best maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Breeven. Het omvat zeven karakteristieke gebouwen, waaronder drie fabrieksgebouwen die zijn aangewezen als Cultureel Erfgoed. Zowel de eigenaar als de exploitant en de gemeente Best willen het complex moderniseren zodat het kan worden ingezet als bijzondere, flexibele werklocatie. Bureau Stedelijke Planning coördineerde voor C’park Bata Best de subsidieaanvraag bij het ROW (Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties) voor modernisering en verduurzaming van de gebouwen en herinrichting van het buitenterrein. Ook verrichtten we marktonderzoek en adviseerden over de programmering. Momenteel werken we aan een Quick Scan planologisch kader.

C’park Bata Best exploiteert namens de eigenaar het BATA-complex. Het concept C’park Bata draait om het faciliteren en realiseren van verbindingen en interactie waardoor een bijzondere business community wordt gecreëerd. C’park Bata richt zich op bijzondere ondernemers met een open houding die verbinding met elkaar willen zoeken. De doelgroep is breed: van starters en MKB tot licht industriële / ambachtelijke bedrijven. De gedachte hierachter is dat de diversiteit een positieve uitwerking heeft op de samenwerking. Hiermee onderscheidt het concept zich van overige werklocaties in de Brainport Regio die vaak een thematische doelgroep binnen de Brainport speerpunten aanspreken.

Marktonderzoek, programmering en Quick Scan planologisch kader
Door het historische BATA-complex te transformeren in een moderne werklocatie kan het bijzondere BATA-verhaal weer verteld worden. De financieringsaanvraag is inmiddels bij het ROW ingediend. Naast het coördineren van deze subsidieaanvraag heeft Team Werken van Bureau Stedelijke Planning marktonderzoek verricht en een advies voor de programmering uitgewerkt. Op dit moment werken wij in overleg met C’park Bata en de gemeente Best aan een Quick Scan planologisch kader. Deze dient om afspraken tussen de gemeente en ondernemer vast te leggen en toetsbaar te maken. Dit is tevens de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan op termijn.

Benieuwd wat wij voor uw werklocatie kunnen betekenen?
Neem contact op met Joris Quaedflieg (jq@stedplan.nl / 06-12359403) voor meer informatie.

Noot: Het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties is een initiatief van het Stedelijk Gebied Eindhoven. https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/economie/regionaal-ontwikkelfonds-werklocaties/

DATUM LOCATIE Bata Best OPDRACHTGEVER C'Park Bata CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie