Naar een toekomstbestendig Zuiderhout

Woonboulevard Zuiderhout Zaandam

Woonboulevard Zuiderhout in Zaandam heeft te maken met verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder toenemende leegstand, concurrentie en woningbouwprojecten in de nabije omgeving. De gemeente Zaanstad heeft met oog op deze ontwikkelingen Bureau Stedelijk Planning gevraagd onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van het PDV-terrein. Het onderzoek biedt praktische handvatten voor de gemeente voor de verdere ontwikkeling van Zuiderhout.

PDV-terrein Zuiderhout heeft van oudsher een sterke regionale aantrekkingskracht. Met retailers als Loods 5, Hornbach en Keukenloods is het gebied nog steeds in trek bij de consument. Echter, aanhoudende leegstand, een grote mate van versnippering en toenemende concurrentie maken het gebied kwetsbaar. Voornamelijk het zuidelijke gebied van Zuiderhout, rondom de Cornelis Ouwejanstraat, heeft te maken met een grote mate van leegstand.

De kwetsbaarheid van het gebied wordt echter geminimaliseerd wanneer het draagvlak van Zuiderhout wordt geanalyseerd. De stevige woningopgave in de gemeente Zaanstad zorgt er voor dat het gebied rondom Zuiderhout de komende jaren verkleurt naar woningbouw. MAAK Zaanstad benoemt gebieden in Zaandam waar woningbouw gaat plaatsvinden, waaronder de Houthavenkade en de Achtersluispolder. Deze woningbouwprojecten bevinden zich in de directe omgeving van Zuiderhout. Ook buiten de gemeente Zaanstad zal nieuwbouw de komende jaren toenemen (bijvoorbeeld Haven-Stad Amsterdam), waardoor het draagvlak nog meer zal toenemen.

Het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning bestaat uit een analyse van de context van Zuiderhout, een analyse van het huidige beleid en de vraag- en behoefteontwikkeling van het gebied. Alle ins en outs van het gebied zijn met behulp van input van stakeholders verzameld. Zij zijn betrokken door middel van interviews. Aan de hand van de verzamelde informatie worden er mogelijke ontwikkelscenario’s bedacht en voorgelegd aan de gemeente Zaanstad.

Evaluatie van uw winkelgebied?
Ook behoefte aan evaluatie van een winkelgebied in uw gemeente of regio? Neem contact op met Aart Jan van Duren via ajvd@stedplan.nl of 020-6254267.

 

DATUM LOCATIE PDV-terrein Zuiderhout OPDRACHTGEVER gemeente Zaandam CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie