Naar toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft dringend behoefte aan een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk. De taskforce congestie zoekt naar korte- en langetermijnoplossingen. Collega Pien Banus ondersteunt het programmamanagement. 

De laatste tijd komt het overvolle elektriciteitsnetwerk van Amsterdam steeds vaker in het nieuws. De infrastructuur kan de groeiende vraag naar stroom, veroorzaakt door onder andere de energietransitie, de komst van datacenters en elektrische (deel)mobiliteit, in sommige delen van de stad niet meer bijbenen. In onder andere Noord is congestie afgekondigd: nieuwe grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld winkels, scholen, bedrijven en industrie, kunnen geen nieuwe aansluitingen meer krijgen. Bestaande grootverbruikers kunnen daarnaast hun gecontracteerde vermogen niet verhogen. Voor kleine verbruikers, zoals huishoudens, vormt dit (voorlopig) nog geen problemen.

Elektriciteitsnetwerk van belang voor het faciliteren van stedelijke ontwikkelingen

Amsterdam heeft dus dringend een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk nodig om allerlei stedelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Om er daarnaast voor te zorgen dat de bovenstaande problematiek de plannen van de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw en klimaatdoelstellingen zo min mogelijk te beïnvloedt, werkt de Gemeente Amsterdam nauw samen met netbeheerders TenneT en Liander en met het havenbedrijf van Amsterdam. In de Taskforce Congestie wordt met deze partijen naar zowel korte- als langetermijnoplossingen gezocht.

In verschillende werkstromen werkt men bijvoorbeeld aan versnelde structurele netuitbreiding, maar er wordt ook gekeken naar tijdelijke, technische oplossingen om meer aanbod van elektrisch vermogen te realiseren. Daarnaast probeert men impact van congestie te beperken door het (tijdelijk) reduceren van de vraag naar elektrisch vermogen en wordt er gewerkt aan een lobbystrategie richting het Rijk.

Project- en programmamanagement

BSP projectmanager Pien Banus vervult in het team van de gemeente de rol van assistent-programmanager. Ze ondersteunt daarbij de programmanager en een projectmanager in een breed takenpakket (waaronder het voorbereiden en bijwonen van ambtelijke en bestuurlijke overleggen) en binnen de dynamische werkomgeving van de taskforce. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de strategieën omtrent lobby en datacenters.

DATUM CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie