Nieuwe toekomst voor verouderd zorgvastgoed

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Bureau Stedelijke Planning in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar toekomstige mogelijkheden voor verouderd zorgvastgoed. Dit betreft meestal verzorgingshuizen die functioneel verouderd zijn. Door het Rijksbeleid gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen, komen veel traditionele verzorgingshuizen leeg te staan. De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Bureau Stedelijke Planning voerde quickscans uit voor vijf van deze locaties met (toekomstige leegstand). Onlangs werden de resultaten voorgelegd aan wethouder Joris Wijsmuller.

Alleen ouderen die intensieve zorg nodig hebben zullen in de toekomst in een zorginstelling wonen. De overige groep blijft op zichzelf wonen en ontvangt separaat zorg. Als gevolg hiervan wordt grootschalige leegstand van verzorgingshuizen verwacht. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag met andere problemen op woongebied, zoals de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten. Leegstaande verzorgingshuizen bieden hier op korte termijn mogelijk kansen voor. Deze verschillende facetten kwamen samen in de door Bureau Stedelijke Planning opgestelde quickscans.

In de quickscans zijn verschillende aspecten van het gebouw en de locatie (wijk, buurt) in beeld gebracht en beoordeeld. Hierbij is sterk rekening gehouden met het gemeentelijk beleid. Zo ziet Den Haag niet graag dat kansarme groepen, zoals statushouders, op locaties worden gehuisvest die al met veel sociale problemen te maken hebben. Daarnaast bleek dat veel van de locaties functioneel sterk verouderd zijn. Door de kleine kamerindeling zijn deze niet geschikt voor gebruik als reguliere woningen. Op korte termijn zijn ze echter wel geschikt als huisvesting voor studenten, statushouder, of arbeidsmigranten. Op lange termijn bleek sloop-nieuwbouw desalniettemin vaak de enige optie.

Bureau Stedelijk Planning is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Naast het leveren van advies op het gebied van leegstaand zorgvastgoed, heeft het bureau ook uitgebreide ervaring met het adviseren over de ontwikkeling van nieuwe woon-zorgconcepten. Dit doen wij zowel voor ontwikkelaars als gemeenten.

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag Deel deze pagina