Oisterwijk op weg naar bewuste bestemming

Oisterwijk is van oudsher een belangrijke bestemming voor dag- en verblijfsbezoek. De laatste jaren zorgen recreatie en toerisme op piekmomenten ook voor negatieve effecten op de omgeving. Het gaat in Oisterwijk om drukke verkeerssituaties van verschillende soorten weggebruikers nabij de natuurgebieden. Daarmee komt niet alleen de leefbaarheid, maar ook de natuur onder druk te staan. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente Oisterwijk een terugblik gegeven op het oude beleid en de actuele issues in kaart gebracht, waarop in het nieuwe beleid kan worden voortgeborduurd.

Geheel in lijn met de ontwikkelingen die de laatste jaren zijn ingezet door NBTC (Perspectief 2030) en de RLI (Waardevol Toerisme), kan Oisterwijk het perspectief op recreatie en toerisme veranderen. Waar het oude toeristisch-recreatief beleid in Oisterwijk inzet heeft gepleegd om economische doelen te bereiken (meer banen en meer bestedingen), blijkt inmiddels dat alsmaar ‘meer-meer-meer’ voor geen enkele bestemming goed uitpakt en aandacht tussen economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke waarden voor meerwaarde zorgt.

Bureau Stedelijke Planning leverde inhoudelijke bouwstenen en begeleidde een thema-avond met bewoners en organisaties, een verdiepingssessie met samenwerkingspartners en een raadsontmoeting. Het resultaat is dat in Oisterwijk breed draagvlak bestaat om gezamenlijk de problemen met recreatiemobiliteit aan te pakken en er een lijst met zeven relevante issues in kaart is gebracht. Zo kan Oisterwijk recreatie en toerisme bewuster aanpakken, vroegtijdig aandacht geven aan het verlichten van negatieve effecten van bezoek op de omgeving en bovendien sturen op extra maatschappelijke naast economische waarde.

DATUM CONTACTPERSOON Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie