Omgevingsmanagement en co-creatie als middel voor woningbouwversnelling

Ronde Venen

De druk om meer en versneld woningen bij te bouwen is groot. Ook in gemeente De Ronde Venen is een sterke vraag naar woningen. Om aan deze wens te kunnen voldoen is de gemeente met verschillende nieuwbouwprojecten gestart. Bureau Stedelijke Planning deed het project- en omgevingsmanagement voor vier van deze projecten, waarbij co-creatie en goed stakeholdermanagement is ingezet als versnellingsmiddel.

De woningbouwproductie is in de Ronde Venen verdeeld over de verschillende kernen. Eén van de nieuwbouwlocaties in Mijdrecht is de Stationslocatie, gelegen tussen het centrum en een bedrijventerrein. Om woningbouw hier mogelijk te kunnen maken is tijdens het haalbaarheidsonderzoek en in aanloop naar de ontwikkelfase veel aandacht besteed aan de milieu eisen. Concreet betekent dit dat de huidige bedrijven hun activiteiten kunnen voorzetten, maar dat toekomstige bedrijvigheid enigszins wordt beperkt. Dit vereiste een aanpak van onze projectleider gericht op actieve communicatie met omliggende bedrijven. Inmiddels is de besluitvorming voor de woningbouwplannen afgerond en wordt de braakliggende grond aan woningbouwontwikkelaars uitgegeven in een concessiemodel.

In woonwijk Vinkeveld in Vinkeveen is een succesvol participatieproces doorlopen. Buurtbewoners konden door middel van co-creatie hun voorkeur geven, onder andere over de bouwstijl en de typologie van de woningen. Dit heeft goed uitgepakt, want door deze betrokkenheid voelden de bewoners zich verbonden met het project en ging de uitvoering soepel. Bureau Stedelijke Planning heeft hier gedurende de realisatie fase het omgevingsmanagement uitgevoerd.

Onder de nieuwe Omgevingswet wordt participatie en communicatie met de diverse stakeholders steeds belangrijker bij woningbouwprojecten. Onze project- en omgevingsmanagers hebben ruime ervaring met dit soort processen. Meer informatie over de mogelijkheden van Bureau Stedelijke Planning binnen uw gemeente? Neem contact op met Joris Quaedflieg via jq@stedplan.nl of 06-12359403.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Waarmaken van de Zaanse groeiambitie

Gemeente Zaanstad heeft groeiambitie (voortkomend uit de toekomstvisie MAAK.Zaanstad). Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Zaanstad ondersteund door te adviseren bij het opstellen van kansrijke woonprogramma’s.