Onderbouwing BREEAM-NL: bedrijventerrein Stepelerveld Haaksbergen

Bron: https://www.bedrijventerrein-stepelerveld.nl/

De gemeente Haaksbergen gaat het bedrijventerrein Stepelerveld ontwikkelen tot het duurzaamste bedrijventerrein van Twente. De ambitie is om een BREEAM-classificering van vier sterren te verkrijgen. Inmiddels is gestart met fase 1 van het bedrijventerrein. Bureau Stedelijke Planning onderbouwt in opdracht van de gemeente Haaksbergen een aantal onderdelen van de BREEAM-certificering.

BREEAM-NL Gebied

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is wereldwijd de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden. Met BREEAM-NL Gebied wordt de duurzaamheidsprestatie van een heel gebied beoordeeld en verbeteringen gestimuleerd. Dit wordt beoordeeld op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat.

Onderbouwing BREEAM-NL Gebied

Bureau Stedelijke Planning onderbouwt voor het nieuwe bedrijventerrein Stepelerveld de onderdelen adaptief vermogen en regionale vitaliteit. Voor het onderdeel adaptief vermogen zijn de veranderde marktomstandigheden aan de hand van groei- en krimpscenario’s in beeld gebracht en is onderbouwt hoe Stepelerveld in staat is om op deze scenario’s te reageren. Ook zijn de mogelijkheden tot flexibel ontwikkelen en tijdelijk gebruik van gebouwen en locaties verkend. Om de regionale vitaliteit in beeld te brengen, zijn de economische effecten van de ontwikkeling van Stepelerveld onderzocht. Daarnaast zijn de infrastructurele knelpunten in het huidige plan geanalyseerd en oplossingen voor deze knelpunten geïnventariseerd.

Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in duurzame en circulaire bedrijventerreinen en is hiermee goed op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en vereisten voor de BREEAM-certificering. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie