Ontwikkeling Spuikwartier Den Haag kan doorgaan

Op 17 februari 2016 heeft de Raad van State de belangrijkste bezwaren verworpen en hiermee het bestemmingsplan ‘Wijnhavenkwartier en Spuiplein’ in stand gelaten. Dit maakt een nieuw cultuurgebouw op het Spuiplein in Den Haag mogelijk. Dit gebouw wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het bestemmingsplan maakt ook een hotel, horeca, woningen en winkels mogelijk. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente de onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking verzorgd voor zowel detailhandel als een hotel met congres- en vergaderfaciliteiten.

De Raad van State komt op basis van het rapport voor detailhandel tot de conclusie dat het in het distributieplanologisch onderzoek berekende leegstandseffect vanwege de toename van detailhandel in het plangebied aanvaardbaar is. De Raad van State heeft daarnaast belang gehecht aan het feit dat juist in het plangebied behoefte bestaat aan winkels in de nabijheid van culturele functies en andere voorzieningen.

Mede op basis van de Ladderonderbouwing voor de behoefte aan een hotelontwikkeling stelt de Raad dat als gevolg van het plan geen leegstand te verwachten is. De realisatie van een hotelfunctie sluit ook aan op de hotelstrategie van de gemeente aangezien het Spuiplein een strategische locatie is binnen het toeristische kerngebied Binnenstad. In dit kerngebied wil de gemeente de vestiging van een hotel actief stimuleren.

De ontwikkeling van het Spuikwartier is een belangrijke ontwikkeling voor Den Haag. De ontwikkelaar heeft recent naar buiten gebracht dat voor het OCC een groen Spuiplein komt met een waterpartij. Er omheen komen meer dan 400 woningen in alle soorten en maten, op beperkte schaal ruimte voor winkels en horeca en een hotel van circa 170 kamers. Het OCC meegerekend, omvat het bouwprogramma 60 procent van wat het bestemmingsplan toestaat. Het aantal vierkante meters buitenruimte neemt toe. In het nieuwe cultuurgebouw worden niet alleen voorstellingen, maar ook onderwijs gegeven. Daarnaast regelt het plan de nieuwe bestemming van de ‘oude’ gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Het Spuikwartier trekt straks een aanzienlijk aantal extra bezoekers naar de binnenstad van Den Haag. Andere voorzieningen in het Spuikwartier en de rest van de binnenstad van Den Haag kunnen profiteren van deze aantrekkingskracht.

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie