Ontwikkelstrategie Haven-Stad Amsterdam

Haven-Stad

Bureau Stedelijke Planning analyseert in opdracht van de gemeente Amsterdam met een groot aantal marktpartijen de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad; een transformatie aan de westzijde van Amsterdam die ruimte biedt aan 40.000-70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. De opdracht betreft een marktconsultatie om te reflecteren op het tempo, de ontwikkelstrategie en de integrale stedelijke kwaliteit van Haven-Stad. Daarnaast betreft het een advies over de aanpak van de twaalf verschillende deelgebieden. Beide vraagstukken hebben we opgepakt met het Havenbedrijf, ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers, financiers en woningbouwverenigingen. In augustus presenteren we ons advies aan de stuurgroep Haven-Stad.

Met de naam Haven-Stad wordt verwezen naar een gebied van ca 650 ha (exclusief het water), dat aan de westkant van station Amsterdam Centraal begint en doorloopt tot net over de ring west, zich uitstrekkend over de noord- en zuidzijde van het IJ. Het is een gemengd gebied met veel bedrijvigheid en havenactiviteiten. De gemeente Amsterdam wil hier de komende decennia een transformatie realiseren die ruimte biedt aan 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. Amsterdam werkt al bijna 20 jaar aan de voorbereidingen van deze transformatie; die is dan ook complex vanwege de omvang van het gebied, het voor de locatie geschikte programma, de milieucontouren, noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen en benodigde infrastructuur.
Bureau Stedelijke Planning nam al eerder het initiatief om met een aantal marktpartijen het gesprek over Haven-Stad te voeren en een advies voor de gemeente te formuleren. We hebben de gemeente hierover geïnformeerd en dat heeft geleid tot een opdracht met een tweeledige vraagstelling:

  1. een marktconsultatie om te reflecteren op het tempo, de ontwikkelstrategie en de integrale stedelijke kwaliteit van Haven-Stad.
  2. een advies over de aanpak van de verschillende deelgebieden die deel uitmaken van Haven-Stad.

Beide vraagstukken hebben we opgepakt met het Havenbedrijf, ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers, financiers en woningbouwverenigingen. Hiervoor hebben we in de afgelopen maanden vele interviews gehouden en meerdere expertsessies georganiseerd met de marktpartijen. Op 25 juni bespraken we de resultaten van de marktconsultatie en ons advies met de gemeente en de marktpartijen. In augustus presenteren we ons advies aan de stuurgroep Haven-Stad.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategische advisering

Hoe ontwikkelt u een bruisend nieuw centrum, een aantrekkelijke woonwerklocatie of een aangename woonbuurt? Bureau Stedelijke Planning adviseert u graag op welke wijze uw centrum Lees meer