Ontwikkelstrategie Spoorzone Beverwijk

Spoorzone Beverwijk. Bron: gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk wil 10.000 woningen en 5.000 arbeidsplaatsen in het Spoorzonegebied realiseren in een periode van 25 jaar. Een ambitieus voornemen waarmee enerzijds in de grote woningbehoefte in de MRA wordt voorzien en anderzijds de woningvoorraad en leefkwaliteit in Beverwijk zelf wordt verbeterd. Bureau Stedelijke Planning stelt momenteel samen met de gemeente de ontwikkelstrategie op om voor de korte en lange termijn  tot uitvoering te komen. Het resultaat wordt een dynamische strategie die met de tijd en energie in het gebied meebeweegt.

De nieuwe ontwikkelingen vinden plaats aan zowel de centrumzijde als oostzijde van de snelweg en het spoor. Aan de centrumzijde lopen al diverse ontwikkelingen en deze worden in een logische samenhang gebracht om direct al een deel van de ambities te kunnen realiseren, en vervolgens de sprong over het spoor te kunnen maken.

Aan de oostzijde bevindt zich onder andere de zeehaven van Beverwijk. Delen van het bedrijventerrein en de meubelboulevard zijn verouderd. Door infrastructurele aanpassingen wordt het verkeer in de toekomst om het plangebied heen geleid, waardoor een prettiger leefklimaat wordt gecreëerd. Ook komt er een oostingang voor langzaam verkeer bij het station om zo de oostzijde tot een volwaardiger onderdeel van de stad te maken. Door de geluidshinder van de snelweg en de milieuhinder van het industrieterrein kan er op een aantal locaties aan de Parallelweg pas op termijn ontwikkeld worden. De Bazaar is een groot terrein van 40 hectare bestaande uit overdekte markthallen, winkels en parkeerplekken. Het terrein van De Bazaar leent zich, in aanvulling op De Bazaar, voor woningbouw, voorzieningen én commerciële ontwikkelingen. In De Kop v/d Haven liggen kansen om met een economische transitie te komen tot een aantrekkelijk en innovatief woon-werkgebied. De ontwikkelstrategie bouwt voort op eerdere verkenningen en geeft aan hoe er tot planvorming en uitvoering kan worden gekomen. Hierin wordt ingegaan op de thematische ambities, projectorganisatie, governance, wijze van samenwerking met de markt, financiën, communicatie en het stappenplan. De ontwikkelstrategie is erop gericht om snel tot uitvoering te komen en om het gebied gefaseerd tot ontwikkeling te brengen.

 

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina