Organische herontwikkeling de Binckhorst tot woon-werkgebied

Met de start van de aanleg van de Rotterdamsebaan, tranformaties van voormalige katoorpanden (SDU, Maanplein) tot woningen, de revitalisatie van het Van Klingerenpaviljoen in combinatie met woningbouw en bedrijfsruimten en het vastgestelde plan voor 800 woningen in de Trekvlietzone, is de transformatie van de Binckhorst in Den Haag dit jaar echt van start gegaan. Projectleider Davey Kleine is vanuit Bureau Stedelijke Planning bij de gemeente Den Haag gedetacheerd en houdt zich bezig met de diverse ontwikkelingen in het gebied.

De Binckhorst beschikt over kwaliteiten die Den Haag op het gebied van werken, wonen en recreatie een impuls kunnen geven. In december 2015 heeft het college van de gemeente Den Haag 10 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in de buitenruimte in de Binckhorst. De focus ligt op de gebieden rond de drie havens: de Poolsterhaven, de Fokkerhaven en de Binckhaven. Investeringen in de buitenruimte maken het gebied aantrekkelijker, levendiger, stimuleert investeringen en trekt nieuwe partijen en functies naar het gebied. Davey Kleine heeft de taak het ontwerpproces voor de buitenruimte en gesprekken met ontwikkelaars in goede banen te leiden en af te stemmen met de verschillende ondernemers in het gebied.

Resultaat zijn diverse ontwerpen voor de buitenruimte die afgelopen jaar door het college zijn vastgesteld en een grote interesse van ontwikkelaars voor het gebied. Rondom de Fokkerhaven zal begin 2017 de buitenruimte opnieuw worden ingericht. Het ontwerp heeft een stoer en industrieel karakter dat past bij de Binckhorst. De Fokkerhaven maakt deel uit van de Trekvlietzone, waar in december 2016 het stedenbouwkundig plan voor is vastgesteld. Er zullen hier tussen 2017 en 2021 circa 800 woningen gebouwd worden en er is ruimte voor bedrijvigheid. Er is daarnaast veel ruimte voor water en groen en voor het kasteel zal een park worden aangelegd.

Ook rondom de Binckhaven is het gebied volop in ontwikkeling. De aanwezigheid van onder andere Mama Kelly, de Caballerofabriek en atieliercomplex de Besturing maken dit een levendig gebied. Door te investeren in de buitenruimte wordt de aantrekkelijkheid verder vergroot. De kades worden op dit moment openbaar en toegankelijk gemaakt, er is een prijsvraag uitgeschreven voor een vrijliggende kavel en er vindt vergroening plaats. Het kavel dat gereserveerd is voor het van Klingerenpaviljoen betreft de eerste gronduitgite in het gebied in 15 jaar tijd, waarmee de transformatie naar een gemengd stedelijk woon-werkgebied van start is gegaan.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de Binckhorst, zie de nieuwbrief van december 2016: http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/bladerbare-pdf/dso/nieuwsbrief-binckhorst-december-2016/

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie