Participatie bij de mogelijke uitbreiding van een TBS-kliniek

Een mogelijke uitbreiding van een tbs-kliniek aan de rand van een woonwijk. Een ingewikkeld project waar participatie met de wijk essentieel is. Hoe pak je dit aan? BSP projectmanager Floris Taphoorn werkt voor de gemeente Almere aan het begeleiden van de mogelijke uitbreiding van de Oostvaarderskliniek in Almere Buiten.

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum waar voornamelijk tbs-gestelden behandeld worden. Daarnaast zit er in het complex ook een verslavingskliniek en is het Pieter Baan Centrum hier gevestigd. Nederland heeft te maken met een toenemend aantal patiënten dat behandeld moet worden in een tbs-kliniek. Om deze mensen op een goede en veilige manier te huisvesten is uitbreiding van het aantal behandelplaatsen noodzakelijk. Deze uitbreiding zou mogelijk bij de Oostvaarderskliniek kunnen plaatsvinden.

Het begeleiden van de participatie staat bij dit project centraal. De mogelijke uitbreiding van de Oostvaarderskliniek vindt plaats aan de rand van een woonwijk en vraagt daarom om intensieve participatie met de buurt. Het roept vragen en zorgen op in de buurt wat het betrekken van omwonenden nog belangrijker maakt. Bij de projectbegeleiding staat het technische en ontwerpdeel dan ook op de tweede plaats.

Floris: “Vanwege de gevoeligheid op dit project wilden we de participatie vooral fysiek inrichten. Dit was extra lastig door de constant veranderende corona-maatregelen. Na de zomer van 2021 konden we beginnen met een informatiemarkt. Hiervoor hebben we een intro-filmpje gemaakt met algemene informatie over het project. Tijdens de informatiemarkt was er een brede vertegenwoordiging van de betrokken organisaties aanwezig. Vervolgens zijn er op verschillende inhoudelijke onderwerpen themasessies georganiseerd en is er een klankbordgroep geformeerd.

We proberen hierbij op een transparante manier de input van de omwonenden te verwerken in de planuitwerking. Deze uitwerking leggen we weer voor om te horen of we de eerder gegeven input goed hebben begrepen. Zo lopen we stap voor stap het proces rondom de mogelijke uitbreiding van de Oostvaarderskliniek door.

DATUM CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie