Ondersteuning participatieproces nieuw busstation stationsgebied Leiden

De stedelijke vernieuwing van het stationsgebied in Leiden is een complexe opgave. Het gebied vormt de schakel tussen de historische binnenstad en het Bio Science Park en is tevens een belangrijk regionaal OV-knooppunt. Ronald Kleine is vanuit Bureau Stedelijke Planning gedetacheerd bij het projectbureau van de gemeente Leiden. In deze rol biedt hij ondersteuning in het stadsbrede participatieproces omtrent de ontwikkeling van het nieuwe busstation.

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is het stationsgebied Leiden een potentiële toplocatie voor wonen, werken, verblijven en verplaatsen. In 2011 is deze potentie al benoemd in een programma van eisen dat Bureau Stedelijke Planning op basis van een uitgebreid marktonderzoek heeft opgesteld in opdracht van de gemeente Leiden, Ymere en NS Poort.

In de huidige situatie heeft het stationsgebied te kampen met een aantal knelpunten en opgaven:
• De doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn onvoldoende.
• De entree’s vanuit het station, zowel aan de centrumzijde als aan het Bio Science Park, zijn geen visitekaartje voor Leiden. De kwaliteit van de openbare ruimte is hier onder de maat.
• Het Bio Science Park is onvoldoende ontsloten en heeft te weinig verbinding met de historische binnenstad.

In het kaderbesluit ontwikkeling stationsgebied uit 2012 is opgenomen dat het busstation, in lijn met het stedenbouwkundig plan, aan de Bio Science Park-zijde van het station zou moeten worden gepositioneerd. Maar in april 2016 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om dit besluit te herzien en te onderzoeken of de verplaatsing van het busstation naar de Bio Science Park-zijde van het station inderdaad de beste optie is.

Eind januari 2017 besloot het college geen voorkeur voor één locatie uit te spreken. Aanleiding hiervoor waren de vragen en zorgen die nog bestonden bij omwonenden, de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden. Het college wil nu in een open en stadsbreed participatieproces de beide mogelijkheden voor de locatie van het busstation (centrumzijde en Bio Science Park-zijde) gelijkwaardig onderzoeken. Ook de aan- en afvoerroutes van de bussen worden hierin meegenomen.

Dit participatieproces wordt de komende periode door Ronald Kleine van Bureau Stedelijke Planning ondersteund. Het resultaat zijn twee varianten voor het nieuwe busstation waaruit de gemeenteraad in december 2017 uiteindelijk een keuze zal maken.

DATUM LOCATIE Leiden OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Projectleiding

Bureau Stedelijke Planning levert projectmanagers met een brede en up-to-date inhoudelijke kennis op het gebied van projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Hierbij worden zij ondersteund Lees meer