Procesmanagement bedrijventerreinen voor de ontwikkeling van een krachtige regio Midden-Limburg

Industriepark Roerstreek. Bron OML bv

Industriepark Roerstreek. Bron OML bv

Collega Anita van Limpt werkt sinds het voorjaar van 2018 als Procesmanager Bedrijventerreinen aan diverse opdrachten voor Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). OML werkt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het versterken van de economische structuur van de regio. Zo stelt Anita startnotities op voor een Toekomstplan voor twee bedrijventerreinen in Roermond, geeft zij advies over terreinmanagement in Leudal en ondersteunt zij bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Bovendien geeft Anita strategisch advies over het regionaal afstemmen van de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen op de behoefte aan ruimte voor nieuwe bedrijven. “Een goede afstemming tussen gemeenten en balans tussen vraag en aanbod is van belang”.

Toekomstbestendig maken en vasthouden waarde bedrijven en vastgoed
Anita stelde namens OML in opdracht van de gemeente Roermond startnotities op voor een Toekomstplan voor de bedrijventerreinen Willem-Alexander en Roerstreek. Tijdens dit proces inventariseerde zij samen met de ondernemersvereniging, ondernemers en eigenaren, parkmanager en de gemeente wat er nodig is deze terreinen toekomstbestendig te maken en de waarde van de bedrijven en het vastgoed vast te houden. Anita analyseerde de bedrijventerreinen en stelde deelplannen op om de economische vooruitgang van de bedrijven en de terreinen te stimuleren, welke zij tijdens een ondernemersbijeenkomst samen met OML presenteerde.

Als vervolg op dit traject hebben de ondernemers van bedrijvenvereniging Willem-Alexander het initiatief opgepakt om het circulaire en duurzame karakter van het bedrijventerrein in kaart te brengen met een infographic. Anita: “Met Bureau Stedelijke Planning hebben wij de ondernemersvereniging hierbij ondersteund, onder andere met het uitzetten van de enquêtes en de afstemming met de concept developer Chant!. De ondernemers en eigenaren zijn trots op hun circulaire en duurzame bedrijventerrein en willen zich daarmee profileren. Ze willen het duurzaamheidsgehalte in de toekomst verder vergroten en werken nu samen deze ambities verder uit”.

Samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van een krachtige regio Midden-Limburg
OML werkt namens gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Leudal aan de bedrijventerreinen in dit werkgebied. Deze vijf gemeenten stemmen hun samenwerking ook af met de gemeenten Weert en Nederweert in het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML). Anita: “Voor dit samenwerkingsverband onderzoeken OML en Bureau Stedelijke Planning in hoeverre gemeenten kunnen samenwerken bij de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en afstemming hiervan op de ruimtevraag van bedrijven. Iedere gemeente heeft haar eigen economische dynamiek. Balans tussen vraag en aanbod is daarbij van belang. We hebben gezamenlijk kansrijke locaties in beeld gebracht en geanalyseerd. Een goede samenwerking tussen de gemeenten en het gezamenlijk afstemmen draagt bij aan de ontwikkeling van een krachtige regio Midden-Limburg”.

Verder ondersteunt Anita OML bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen op diverse locaties, zowel planologisch als bij het opzetten van de (financiële) businesscases. En werkt zij aan advies over het toekomstig terreinmanagement voor bedrijventerrein Zevenellen in Leudal dat wordt (her)ontwikkeld door OML.

Veel gezonde ondernemingen in een prachtige omgeving
Anita: “Ik werk met plezier aan deze uiteenlopende projecten voor OML. OML heeft een compact en deskundig team waar ik graag op flexibele basis mee samen werk. Bovendien fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van de economische structuur van de regio. Regio Midden-Limburg ligt in een prachtige omgeving met mooie natuur rondom de Maas en Maasplassen. Het gebied kent vele gezonde ondernemingen, zoals Smurfit Kappa, Sif Group, Rockwool, Sekisui, Oprey & Bijsterveld en grote logistieke distributiecentra zoals Action en UPS. Een interessante regio waar ondernemerschap, toerisme en recreatie naast elkaar kunnen bestaan”.

Advies, project- en procesmanagement via Bureau Stedelijke Planning
Benieuwd wat Bureau Stedelijke Planning voor u kan betekenen op het gebied van economie en commercieel vastgoed? Neem contact op met Joris Quaedflieg (jq@stedplan.nl of 06-12359403).

 

 

 

 

 

DATUM LOCATIE Midden-Limburg OPDRACHTGEVER OML CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie