Procesmanagement maatschappelijke voorzieningen voor sterkere wijken in Nieuw West Amsterdam

Gert Peter Vos werkt sinds half maart via Bureau Stedelijke Planning als senior asset manager maatschappelijke voorzieningen voor stadsdeel Nieuw West van de gemeente Amsterdam. In deze procesmanagement rol zet hij in op een goed aanbod van maatschappelijke voorzieningen voor sterkere en leefbaardere wijken en buurten. Ten eerste door voldoende geld via de begroting beschikbaar te krijgen voor deze voorzieningen. Ook ontwikkelt en intensiveert Gert Peter de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de gemeente, maatschappelijke partners, woningcorporaties en private partijen. “Door in te zetten op het gedeelde belang van maatschappelijke voorzieningen worden deze vanaf het begin als volwaardig meegenomen in de ontwikkelplannen van alle partijen.”

Geld vrijmaken voor buurtkamers, huizen van de wijk en voorzieningen voor jongeren
Stadsdeel Nieuw West is een van de sterkst groeiende stadsdelen van Amsterdam. Door de komst van al deze nieuwe bewoners zet de gemeente in op de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen. Het gaat in deze opdracht om buurtkamers, huizen van de wijk en voorzieningen voor jongeren. Gert Peter: “Taak van de asset managers is ervoor te zorgen dat er passende voorzieningen worden gerealiseerd in de verschillende buurten, die aansluiten bij de opgaven van die buurt. Voor de ene wijk is dit eenzaamheid en vergrijzing, terwijl we in ander buurten juist moeten inzetten op voorzieningen voor jongeren. En daar is geld voor nodig. Met goede analyses en onderbouwingen zorgen we dat er geld wordt vrijgemaakt in de begroting van de gemeente.”

Inzetten op het gedeelde belang van maatschappelijk voorzieningen voor alle partijen
De ontwikkeling en realisatie van maatschappelijke voorzieningen is een opdracht waar veel procesmanagement en afstemming tussen alle betrokken partijen bij komt kijken. Verschillende directies zoals Grond en Ontwikkeling, Vastgoed, Onderwijs Jeugd en Zorg werken samen met het stadsdeel met daarin de gebiedspool en de gebiedsteams. Ook kent Nieuw West verschillende programma’s – de bestaande stad, de nieuwe stad, ontwikkelbuurten – waar corporaties en de gemeente samenwerken aan de vernieuwing van oude buurten. En dan zijn er de maatschappelijke partners, die van de gemeente subsidie krijgen om de voorzieningen inhoud te geven, en de private vastgoedpartijen die steeds meer het belang van maatschappelijke voorzieningen inzien. Gert Peter: “Door in te zetten op het gedeelde belang van maatschappelijke voorzieningen worden deze vanaf het begin als volwaardig meegenomen in de ontwikkelplannen van alle partijen. Zo kunnen we samen de wijken en buurten sterker en leefbaarder maken en de waarde van het gebied verhogen.”

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie