Programmering en brancheringsvisie Lodewijk van Deysselbuurt Amsterdam

Bouw, renovatie en verduurzaming van woningen, een vernieuwde inrichting van de openbare ruimte en toevoeging van bedrijfsruimten en voorzieningen. De Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam wordt de komende jaren grondig vernieuwd. In opdracht van Rochdale stelden wij een programmamix en brancheringsvisie op.

Door het toevoegen van woningen (vrije sector huur- en koopwoningen met een divers oppervlakte) ontstaat een meer gemengde buurt met verschillende woningtypen. Belangrijke onderdelen van de ontwikkeling zijn daarnaast het toevoegen van bedrijfsruimten en (maatschappelijke) voorzieningen in het gebied. Dit vanwege de fysieke uitstraling en de bijdrage die ze leveren aan de leefbaarheid in de buurt: versterking van de wijkeconomie, ontmoeting, sociale cohesie en voorzieningenaanbod.

Voor het opstellen van de pogrammamix en brancheringsvisie voerden wij een locatieanalyse en zowel kwantitatief als kwalitatief marktonderzoek uit. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met ondernemers, een maatschappelijke organisatie en de gemeente Amsterdam.

Bedrijfsruimten voor en door de buurt

Wij concludeerden dat grote kantoor- en bedrijfsruimten voor bedrijven van buiten de wijk hier niet passen. De bedrijfsruimten moeten voor en door de buurt zijn, in de vorm van kleine ruimtes met een buurtverzorgende functie of werkbiedend aan bewoners. Verschillende functies dragen op verschillende manieren bij aan de leefbaarheid in een wijk:

  • Het toevoegen bedrijfsruimten zorgt voor werkgelegenheid in de buurt en het biedt kansen aan startende ondernemers en jongeren om een ambacht (van een ervaren ondernemer) te leren.
  • De horeca, dienstverlening en ambachten met eventueel ondersteunende detailhandel met open plinten zorgen voor levendigheid en ‘eyes on the street’.

 

Wij vertaalden de programmamix ruimtelijk naar verschillende sfeergebieden binnen de Van Deysselbuurt. Hierbij is gekeken naar de beste clustering van de functies, maar tegelijkertijd spreiding over de buurt, zodat de leefbaarheid van de buurt overal optimaal een impuls krijgt.

Gemengde woonwerkmilieus, betaalbare bedrijfsruimten en voorzieningen in de stad

Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in gemengde woonwerkmilieus en betaalbare bedrijfsruimten en voorzieningen in de stad. Wij geven doorlopend advies en masterclasses over dit onderwerp en adviseerden bijvoorbeeld over de programmering van onder meer M4H Rotterdam, Laakhavens Den Haag en het Hamerkwartier Amsterdam. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

Vier lessen over menging wonen en werken

Het mengen van wonen en werken is hot. De laatste jaren is Bureau Stedelijke Planning in toenemende mate als adviseur en projectleider betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen in heel Nederland waarbij het mengen Lees meer