Programmering Spoorzone Leiden

De spoorzone met de herontwikkelingslocaties Stationsgebied, Schipholweg en het Vondelkwartier zijn gesitueerd in het hart van Leiden. Samen met het Bio Science Park gaan deze in de toekomst een samenhangend stadsdeel vormen. In opdracht van de gemeente Leiden stelde Bureau Stedelijke Planning een programmatische visie op. Op basis van de beschikbare marktruimte, het gemeentelijke beleid, de kenmerken van de locatie en diverse andere criteria adviseerden wij voor de diverse locaties over de optimale functie en doelgroepen en het programma van eisen om deze goed op elkaar af te stemmen.

Het Stationsgebied en de Schipholweg liggen tussen de historische binnenstad en het Centraal Station van Leiden en worden de komende jaren ontwikkeld tot een multifunctioneel gebied waar reizen, wonen, werken en verblijven samenkomen. Het Vondelkwartier ligt aan de overzijde van het spoor, tussen het Centraal Station en het Bio Science Park. Het gebied is onderdeel van het woongebied Lage Mors. Het Vondelkwartier heeft potentie voor een gemengd stedelijk milieu. Door de ligging binnen de invloedssfeer van het station biedt dit mogelijkheden voor hogere bebouwingsdichtheden, intensiever gebruik en een hogere mate van menging van functies.

Op basis van een programmatisch onderzoek adviseerden wij de gemeente Leiden over de gewenste programmering van het Stationsgebied, de Schipholweg en het Vondelkwartier om de beoogde doelgroepen en de functies op elkaar af te stemmen. Enerzijds om zo optimaal te voorzien in de behoeften van de eindgebruikers en anderzijds om de ruimtelijk-economische positie van Leiden in regionaal en nationaal perspectief te versterken. De bouwstenen van de visie bestaan uit de gebiedspotentie en positionering, kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, een kansrijke programmering, de ruimtelijke uitwerking en randvoorwaarden en best practices voor een succesvolle herontwikkeling.

Door de situering van het Stationsgebied is hier sprake van omvangrijke bezoekersstromen en een hoge dynamiek. Dit biedt mogelijkheden voor het (verder) ontwikkelen van een hoogstedelijk gebied met een multifunctioneel karakter door een mix van wonen, werken en voorzieningen. De programmamix is zo samengesteld dat een gemengd gebied tot stand komt met een functiemix waarbij de functies elkaar versterken.

De kwaliteiten van het Vondelkwartier worden benut door in te zetten op een onderscheidende positionering ten opzichte van het Stationsgebied. Dit krijgt onder meer gestalte door in te zetten op circulariteit en gezondheid, een sterke differentiatie in stedelijkheid, ruimte voor nieuwe woonvormen op een steenworp afstand van de binnenstad, het benutten van de goede auto- en OV-bereikbaarheid en een aantrekkelijke openbare ruimte.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ruimtelijk-functionele programmering

Succesvolle stedelijke ontwikkeling sluit optimaal aan op de behoeften van de toekomstige eindgebruikers en heeft een programma dat op duurzame wijze bijdraagt aan het functioneren Lees meer