Projectmanagement beschermd stadsgezicht en havengebied Vlaardingen

Projectmanagement Vlaardingen

Afgelopen jaar ondersteunde collega Joris Quaedflieg als projectmanager de afdeling ‘Plannen en projecten’ van de gemeente Vlaardingen. Naast de verkenning van de herontwikkeling van een beschermd stadsgezicht in de Zeeheldenbuurt, en de start bouw van 75 appartementen in Parc Claudius, begeleidde hij twee initiatieven binnen De Rivierzone. Joris: “Een belangrijke uitdaging ligt hier in het afstemmen van gemeentelijke ambities, milieuwetgeving en de toekomstige bedrijfsvoering.”

Rivierzone Vlaardingen: van havengebied naar gemengd stedelijke milieu
De Rivierzone Vlaardingen betreft een geleidelijke herontwikkeling van een havengebied en bedrijventerrein naar een gemengd stedelijke milieu met woningen, werken en voorzieningen. Een uitdaging omdat er ook bedrijven zijn die juist graag willen blijven en uitbreiden. Daarnaast heeft het gebied te maken met zware milieucontouren die de transformatie tot een gecompliceerde opgave maken. Joris was aanspreekpunt voor twee projecten in de initiatieffase binnen deze gebiedsontwikkeling: de herontwikkeling van een bedrijfskavel naar appartementen aan de Maasboulevard en de uitbreidingsplannen van een bestaand havengebonden bedrijf in de Koningin Wilhelmina Haven. Joris: “Een belangrijke uitdaging ligt hier in het afstemmen van gemeentelijke ambities, milieuwetgeving en de toekomstige bedrijfsvoering.”

Herontwikkeling beschermd stadsgebied Zeeheldenbuurt
Joris was ook projectmanager voor de herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt. Een buurt met een beschermd stadsgezicht en beeldbepalende panden. Maar tevens met sterk verouderde en verzakte sociale huurwoningen. Met de beide corporaties die bezit hadden in de wijk is het vereiste onderzoek uitgevoerd om te onderbouwen dat sloop noodzakelijk is. Omdat het stedenbouwkundig patroon gehandhaafd blijft zijn oplossingen onderzocht om zowel groen, parkeren als waterberging te borgen binnen het smalle stratenpatroon. In december 2018 stelde het college de sloopintentie vast.

Breed inzetbaar projectmanagement via Bureau Stedelijke Planning
Naast bovengenoemde projecten onderhield Joris het contact met de ontwikkelaar van Parc Claudius. Dit betreft de realisatie van 75 appartementen op de locatie van een voormalig zorgtehuis in de laatste fase tot uitvoer. Tot slot zette hij de projectorganisatie op voor het maken van een gebiedsvisie voor een open locatie in het centrum van Vlaardingen. Joris: “Projectmanagers van Bureau Stedelijke Planning zijn breed inzetbaar, voor mijn opdracht in Vlaardingen sprak het mij aan om tegelijkertijd in alle fasen van de planontwikkeling bezig te zijn: van initiatief tot uitvoer.”

Meer weten over de mogelijkheden van projectmanagement via Bureau Stedelijke Planning?
Neem contact op met Jeanette Kalthof (jk@stedplan.nl of +31 (0)6 13333149) voor meer informatie.

DATUM LOCATIE Vlaardingen OPDRACHTGEVER Gemeente Vlaardingen CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie