Projectmanagement gebiedsontwikkeling Houthaven Amsterdam

Houthaven Amsterdam. Foto: Alphons Nieuwenhuis

Op de plek waar vroeger de schepen met hout uit het Oostzeegebied Nederland binnen kwamen varen over het IJ wordt nu een nieuw stuk Amsterdam gebouwd. Vanaf eind 19e eeuw is de haven gedempt en is er industrie gevestigd. Met de nieuwe Houthaven wordt het water weer teruggebracht en ontstaan er zeven eilanden. Op elk eiland worden woningen gebouwd met een eigen karakter en architectuur, grenzend aan de nieuw te graven grachten en met een verbinding naar het IJ. Een nieuwe wijk die ook nog eens volledig klimaatneutraal wordt.

Al met al komen er in de Houthaven zo’n 2.700 woningen. Naast de woningen zijn er ook een aantal andere functies in het plan, zoals een brede school (dat o.a. twee basisscholen, een kinderdagverblijf en een deel van het projectteam Houthaven huisvest), een AZC, hotel, horeca, apotheek en een gymnasium. Op dit moment is ongeveer de helft van het plan gerealiseerd. Planning van volledige afronding van het project? Medio 2024.

Projectmanager Ronald Kleine is in februari gestart bij Afdeling Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam waar hij werkt aan deze gebiedsontwikkeling. Ronald: “Het is fantastisch om te werken in deze grote gebiedsontwikkeling. De constant dynamische situatie in het gehele project is enorm boeiend. Enerzijds worden de ontwerpprocessen voor woningen op een aantal eilanden nog doorlopen, moeten overeenkomsten nog worden gesloten en is de bouw van nieuwe woningen gaande. Anderzijds liggen de definitieve bruggen er al en zijn de eerste bewoners al een tijdje in hun nieuwe woning getrokken. Bouwverkeer, tijdelijke situaties, veranderende markt, scopewijzigingen.”

De ambitie is om de woonwijk klimaatneutraal op te leveren. Binnen Houthaven wordt daardoor de benodigde energie zoveel mogelijk uit Houthaven zelf opgewekt met zonnepanelen. Daarnaast wordt de bebouwing aangesloten op het Amsterdamse stadswarmtenet en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals FSC-hout en hergebruikte klinkers.

Houthaven en Spaarndammerbuurt

De Houthaven ligt direct naast de Spaarndammerbuurt. Belangrijk in de besluitvorming was de verbinding van deze beide wijken tot één geheel, waarbij bewoners van elkaars voorzieningen gebruik zouden gaan maken. Grootste belemmering hiervoor was de grote verkeersdrukte op de Spaarndammerdijk die precies deze twee wijken doorkruiste. Met de komst van de Spaarndammertunnel is deze barrière weggenomen. De grote stroom autoverkeer raast nu ondergronds langs terwijl op het tunneldak kinderen in het park aan het spelen zijn. Het groene verbindingsstuk. Ronald: “Mooi om te zien dat het werkt en dat bewoners inderdaad van elkaars voorzieningen gebruik maken.”

Een uniek stuk stad

De zeven eilanden krijgen allen een uniek karakter dat tot uitdrukking komt in de architectuur van de woningen. Met daarbij de reeds gerealiseerde Pontsteiger die ook in het gebied ligt ontstaat een uniek stuk stad. Tot nu toe worden de toekomstige grachten nog gebruikt voor bouwlogistiek, maar de komende maanden zullen de eerste grachten stukje bij beetje worden uitgegraven. Op dat moment zal eindelijk écht zichtbaar worden hoe de eilanden er uit gaan zien en hoe de woningen transformeren tot grachtenpand.

Meer informatie over de Houthaven? https://www.amsterdam.nl/projecten/houthaven/

DATUM CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Schetsontwerp Stadspark Hoofddorp

Projectmanagement Stadspark Hoofddorp

/ Gemeente Haarlemmermeer

‘Stadscentrum Hoofddorp’ is de naam van de transformatie van het centrum van Hoofddorp. De naam geeft duidelijk de ambities weer: verder verstedelijken en een deel Lees meer

Projectmanagement en detachering

Heeft u behoefte aan extra capaciteit voor uw project- of beleidsafdeling? Wij leveren op korte termijn zeer goede en ervaren projectmanagers en consultants. Door onze Lees meer