Projectmanagement gebiedsvisie en bestemmingsplan De Geesten

Jonneke Huijser heeft zich het afgelopen jaar als assistent projectmanager ingezet bij de gemeente Oegstgeest. In deze functie ondersteunde zij een viertal projecten, waaronder het opstellen van een gebiedsvisie en een (ontwerp)bestemmingsplan voor het gebied De Geesten.

Een gebied vol groen, cultuurhistorie en maatschappelijke meerwaarde

De Geesten ligt ten zuiden van Oegstgeest, middenin een dynamische en groeiende regio. Het plangebied ligt aan de oostzijde van de snelweg A44 en grenst aan Leiden Bio Science Park, een campus met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1.000 arbeidsplaatsen. De strategische ligging als onderdeel van een agglomeratie, maakt dat de gemeente Leiden en de provincie Zuid Holland nauw betrokken zijn geweest bij de herontwikkeling van dit gebied. 

Het groene én historische karakter maakt het gebied uniek in zijn soort. Vanwege de aanwezigheid van zorginstellingen waarvan het verzorgingsgebied tot ver buiten de regio reikt, heeft het gebied naast economische potentie een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Jonneke: “Toen ik in februari begon was de opgave om voor dit gebied een gebiedsvisie op te stellen als opmaat voor het ontwerpbestemmingsplan. Een mooie uitdaging die ik met beide handen heb aangegrepen.”

Compromissen sluiten met gebiedseigenaren

De belangrijkste uitgangspunten die de raad van Oegstgeest meegaf voor dit gebied waren behoud en versterking van het groen, behoud van cultuurhistorie en landschap en geen wijziging van de maatschappelijke functie van het gebied. Jonneke: “Met deze kaders hebben we samen met de grondeigenaren, betrokken overheden en de aanwezige zorginstellingen de toekomst van het gebied vormgegeven.”

“Het gebied kent verschillende grondeigenaren en dit maakt de ontwikkeling complex en uitdagend. De gemeente zelf heeft geen grondpositie. Des te belangrijker was het om de gebiedseigenaren te betrekken bij het proces, en hen mee te nemen in het opstellen van de gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan. Met het oog op de verschillende belangen en de door de raad aangegeven kaders, was dit geen makkelijke opgave.”

Vasthouden aan het algemeen belang

“Juist die verbindende rol, het zoeken naar de raakvlakken die schuilgaan achter de verschillende belangen en daarmee trachten een stuk van Oegstgeest beter te maken voor bewoners, gebruikers en eigenaren, is wat mij aanspreekt in het project,” aldus Jonneke. Daarbij is het de kunst om het algemeen belang in ogenschouw te houden. De inspanningen hebben geresulteerd in een integrale gebiedsvisie die een ‘compromis’ is, waarbij zowel de versterking van groen, het behoud van cultuurhistorie, de versterking van het zorgcluster en de versterking van economische functies zijn meegenomen.

Jonneke: “Aan mijn opvolgster Charissa Banwari de taak om het bestemmingsplan af te ronden. Mooi om te zien dat de doelstellingen uit de gebiedsvisie hierin terug gaan komen.”

 

 

DATUM CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie