Projectmanagement huisvestiging statushouders Den Haag

De huisvesting van statushouders is een flinke opgave voor gemeenten. Ook in Den Haag speelt deze opgave, zeker de laatste jaren. Via een verdeelsleutel wijst de Rijksoverheid aan elke gemeente een bepaald aantal statushouders toe; de zogeheten taakstelling. Na een toewijzing dient de huisvesting binnen een korte termijn geregeld te zijn. Een duidelijke strategie is dan ook belangrijk voor gemeenten, zeker gezien de huidige krapte op de woningmarkt. Projectleiders van Bureau Stedelijke Planning maakten dit vraagstuk voor de gemeente Den Haag inzichtelijk met een onderzoek naar de woonbehoefte van statushouders en een concrete uitwerking van het vastgoed voor enkele locaties. Nieuw voor Den Haag was hierbij een co-housing concept.

Met een analyse van de woonbehoefte van de statushouders ontstond een beeld van het gewenste type vastgoed. Wij legden de prognose van de toekomstige statushouders naast het beschikbare vastgoed om de opgave vast te stellen. Hieruit bleek dat Den Haag in eerste instantie veel alleenstaande mannen moest huisvesten, maar dat het inmiddels veelal om na-reizigers en gezinshereniging gaat. Ook werd duidelijk dat de taakstelling voor de eerste helft van 2018 gehaald zou worden, maar dat er onzekerheid was over het aantal statushouders in de tweede helft omdat de taakstelling nog niet definitief was. Dit vergt een flexibele strategie die het mogelijk maakt snel te handelen bij een toename van het aantal.

Deze huisvestingsopgave staat vooral in het teken van maatwerkoplossingen. De instroom van vluchtelingen is sterk toegenomen vanaf 2015, waarbij de taakstelling in 2016 een piek bereikte. Tot 2015 werden de meeste statushouders gehuisvest in de bestaande sociale woningvoorraad. Echter, om verdringing op de woningmarkt voor andere woningzoekenden te voorkomen zijn in 2016 en 2017 op diverse locaties in de stad, in een rap tempo, wooneenheden toegevoegd speciaal voor statushouders. Het gaat om een toevoeging van veelal tijdelijke en onzelfstandige woonheden. Nu de taakstelling in de afgelopen periode is afgenomen én de huishoudsamenstelling van de statushouders in de taakstelling lijkt te veranderen, is het van belang om een passende strategie op te stellen. Dit geldt met name voor de extra wooncomplexen die zijn toegevoegd in de afgelopen jaren.

De vraag naar woningen in Den Haag is groot en de ruimte die is ontstaan in de extra gerealiseerde wooncomplexen door de afname van de taakstelling, kan worden ingezet voor het huisvesten van andere woningzoekenden. Om het vastgoed efficiënt te blijven gebruiken heeft Bureau Stedelijke Planning daarom onder andere de mogelijkheden van een co-housing concept in Den Haag onderzocht. Met dit concept worden statushouders gehuisvest samen met een andere doelgroep, zoals studenten of young professionals, wat de integratie kan bevorderen. Inmiddels is dit in het voormalige ministerie van sociale zaken aan de Anna van Hannoverstraat gerealiseerd.

Bureau Stedelijke heeft brede kennis en ervaring als het gaat om complexe huisvestingsvragen. En we weten dat samenwerking met verschillende stakeholdergroepen belangrijk is om tot geschikte oplossingen te komen. Wij zetten onze kennis en ervaring ook graag in bij andere gemeenten. Benieuwd wat onze project- en procesmanagers voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Joris Quaedflieg via jq@stedplan.nl of 06-12359403.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie