Projectmanagement ontwikkeling Osdorpplein tot hét centrum van Nieuw-West

Het Osdorpplein en omgeving is in ontwikkeling. De gemeente Amsterdam wil van dit verouderde winkelcentrum hét centrum voor stadsdeel Nieuw-West maken. Door het toevoegen van vrijetijdsvoorzieningen, horeca, fraaier ingerichte pleinen en extra woningen moet het een aangename plek worden waar men graag verblijft. Abel Malschaert van Bureau Stedelijke Planning werkt als assistent projectmanager aan de ontwikkeling van dit centrumgebied. Een mooi project dat vraagt om veel creativiteit, een zorgvuldig bestuurlijk besluitvormingsproces en procesmatige afstemming tussen diverse interne en externe stakeholders.

Het Osdorpplein is in de jaren ’60 ontwikkeld op basis van de Amerikaanse shopping mall. Inmiddels is het winkelcentrum verouderd en voldoet het niet meer aan de eisen van tegenwoordig. In 2005 is daarom het “Vernieuwingsplan” vastgesteld om het Osdorpplein en omgeving zo te ontwikkelen dat het een centrumfunctie krijgt voor geheel Nieuw-West, het grootste stadsdeel van de gemeente Amsterdam. Het doel van de vernieuwing van Centrum Nieuw-West (huidige werktitel) is om een sociaal geslaagd, economisch winstgevend, fysiek aantrekkelijk en multifunctioneel gebied te maken. Kortom, een gebied waar meer verschillende doelgroepen graag verblijven, winkelen, werken of wonen.

De financiële crisis heeft ertoe geleid dat het plan in 2013 is versoberd. Plannen zijn bijgesteld en een aantal projecten zijn uit de gebiedsontwikkeling gehaald. Inmiddels is vrijwel dit gehele plan uit 2013 in uitvoering en de gemeente wil doorpakken. Zodoende is het proces gestart om te kijken naar verder mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen tot een levendig centrum. Bureau Stedelijke Planning heeft daaraan al in een vroeg stadium bijgedragen. Recentelijk via een toekomstvisie op de commerciële voorzieningenstructuur in Nieuw-West, in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Abel werkt samen met de senior projectmanager en de projectleider aan deze tweede fase. Door onder andere mee te denken over mogelijke functies die bijdragen aan de verblijfskwaliteit, het proces te bewaken en het aanleveren van stukken voor de dagelijkse bestuurders van Nieuw-West is Abel bij alle aspecten van het project betrokken. Zo hoopt hij – “zoals we zeggen in de projectgroep”- bij te dragen aan de ontwikkeling van Osdorpplein en omgeving om van een ‘place to buy’ een ‘place to be’ te worden.

DATUM LOCATIE Nieuw-West, Amsterdam OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Schetsontwerp Stadspark Hoofddorp

Projectmanagement Stadspark Hoofddorp

/ Gemeente Haarlemmermeer

‘Stadscentrum Hoofddorp’ is de naam van de transformatie van het centrum van Hoofddorp. De naam geeft duidelijk de ambities weer: verder verstedelijken en een deel Lees meer

Werken bij Bureau Stedelijke Planning

Vacature medior projectmanager

Wij zoeken enthousiaste projectmanagers met minimaal twee jaar ervaring in stedelijke ontwikkelingsprojecten bij gemeenten. Wanneer je een aantal jaar werkt als junior of assistent projectmanager Lees meer

Assistent/Junior Projectmanagers

Bureau Stedelijke Planning levert assistent en junior projectmanagers die een combinatie bezitten van een goede opleiding, uitstekende communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit. Onze junioren Lees meer