Projectmanagement programma Spoorzone Noord Gouda

De Spoorzone Noord in Gouda is het grootste deelgebied van de Goudse Spoorzone. In het gebied van circa 3,8 hectare zijn de afgelopen jaren onder andere het Huis van de Stad en een bioscoop met voorzieningenplint gerealiseerd. Direct naast de entree van het station wordt nu een programma met woningbouw en hotelfuncties ontwikkeld. Bureau Stedelijke Planning levert de projectleider die verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling. Een mooie uitdaging die vraagt om veel inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen de diverse interne en externe stakeholders, een zorgvuldig besluitvormingsproces en aanpassing van het bestemmingsplan.

Spoorzone Noord werd mede mogelijk gemaakt door het tien meter noordwaarts verplaatsen van de – evenwijdig aan het spoor gelegen – Burgemeester Jamessingel. Het Masterplan van het gebied dateert uit 2008. Destijds bestond het programma hoofdzakelijk uit kantoren en een bioscoop. De afgelopen jaren zijn verschillende gebouwen gerealiseerd in de Spoorzone Noord waaronder het op stroopwafelmotief geïnspireerde Huis van de Stad van architectenbureau Soeters Van Eldonk, dat dienst doet als gemeentehuis, en een bioscoop met een voorzieningenplint.

De komende jaren worden twee locaties direct naast  de entree van het station ontwikkeld. Deze zijn eigendom van de NS en van de gemeente. Het is de bedoeling hier woningen en hotelfuncties te ontwikkelen. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat het gewenste programma binnen de gestelde financiële kaders past en tegelijk de verblijfskwaliteit van de buitenruimte een impuls geeft. Ook brengt de aanwezigheid van het drukke spoor tussen Rotterdam en Utrecht beperkingen met zich mee vanwege geluid en externe veiligheid. En, het bestemmingsplan dient te worden aangepast om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Projectmanagent Bureau Stedelijke Planning
Dit alles vraagt veel inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen de diverse interne en externe stakeholders en een zorgvuldig besluitvormingsproces van de projectleider. Bureau Stedelijke Planning heeft veel ervaring met het managen van deze processen en stakeholdermanagement. Wij weten voor u de juiste projectmanager te vinden. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Joris Quaedflieg via jq@stedplan.nl of 06-12359403.

Foto: gemeente Gouda

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie