Quick scan transformatie kantoorpand naar wonen in Eindhoven

Bureau Stedelijke Planning heeft via een quick scan de herbestemmingsmogelijkheden van een leegstaand kantoorpand in Eindhoven in beeld gebracht. Namens de eigenaar dienden we een voorstel tot herbestemming van het pand aan de Dr. Berlagelaan 22-24-26 in bij de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd op dit voorstel. De eigenaar kan nu een omgevingsvergunning aanvragen om een transformatie van het kantoorpand naar woningen te realiseren.

Het pand aan de Dr. Berlagelaan 22-24-26 was tot 2016 in gebruik als kantoor voor Woonbedrijf. Toen Woonbedrijf naar een nieuwe locatie vertrok, kwam het pand leeg te staan. De particuliere belegger biedt het pand momenteel als kantoorruimte aan en wilde onderzoeken of meerdere bestemmingen mogelijk zijn, zodat het pand ook voor andere functies in de markt gezet kan worden. Bureau Stedelijke Planning voerde daarom een quick scan uit op marktpotentie en herbestemmingsmogelijkheden. Uit de quick scan blijkt dat een herbestemming van het pand naar circa 25 tot 35 appartementen (al dan niet in combinatie met beperkte zorg) het meest kansrijk is. We hebben het principeverzoek dat voortvloeide uit het onderzoek namens de eigenaar ingediend bij de gemeente Eindhoven. De gemeente gaat akkoord met een transformatie naar wonen indien er 2 kamer appartementen gerealiseerd worden, die voor brede doelgroepen geschikt zijn en in de prijsklasse midden/dure huur vallen (€711- €950). Met dit resultaat kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen om de transformatie van het kantoorpand te realiseren.

DATUM Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had Lees meer