Quickscan meervoudig ruimtegebruik werklocaties gemeente Haarlemmermeer

De beschikbare ruimte in de gemeente Haarlemmermeer wordt steeds schaarser, met name voor bedrijventerreinen. De VVD Haarlemmermeer heeft de motie ‘Maak Ruimte met Ruimte’ ingediend om samen met marktpartijen de mogelijkheden te onderzoeken om bestaande gebouwen op werklocaties meervoudig te gebruiken. Het doel is in beeld te brengen of hiermee ruimte op werklocaties duurzamer gebruikt kan worden, en tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan de levendigheid en veiligheid op werklocaties in de gemeente. De gemeente Haarlemmermeer heeft ons gevraagd om te onderzoeken waar de kansen liggen voor meervoudig ruimtegebruik in de gemeente, wat de randvoorwaarden en beperkingen zijn, en wat de winst is (maatschappelijk en ruimtelijk).

Binnen dit onderzoek is meervoudig ruimtegebruik afgebakend als het (tijdelijk of permanent) gebruik van bestaand vastgoed op werklocaties (kantoren en bedrijven, inclusief eventuele onderbenutte buitenruimte op de kavel) voor andere functies. We onderscheiden vier vormen van meervoudig ruimtegebruik: (tijdelijke) invulling van leegstand, gebruik in de avonden en weekenden, voorzieningen delen en buitenruimte benutten.

Op basis van ligging, functiemix en mengbaarheid van de bestaande bedrijvigheid is de kansrijkheid van werklocaties in Haarlemmermeer voor meervoudig ruimtegebruik beoordeeld. Ook hebben we kansrijke functies voor meervoudig ruimtegebruik in beeld gebracht aan de hand van vestigingscriteria, marktvraag, beleid en mengbaarheid. Daarnaast hebben wij door middel van marktconsultaties de kansen voor meervoudig ruimtegebruik in Haarlemmermeer getoetst bij onder meer ondernemers, makelaars, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, leegstandsbeheerders en de vertegenwoordiging van bedrijventerreinen.

Het resultaat hiervan was een beoordeling van de meest kansrijke vormen van meervoudig ruimtegebruik, en een advies over de meest kansrijke werklocaties in Haarlemmermeer om dit toe te passen. Hiertoe hebben we twee pilotgebieden uitgewerkt waar gericht ingezet kan worden op meervoudig ruimtegebruik. Tot slot hebben wij handvatten en instrumenten meegegeven voor het toepassen van meervoudig ruimtegebruik en hebben wij in beeld gebracht wat de maatschappelijke meerwaarde is en hoeveel vierkante meter dit de gemeente oplevert aan ruimtebesparing.

DATUM CONTACTPERSOON Bianca Lemm Msc Bianca Lemm Bureau Stedelijke Planning bianca.lemm@sweco.nl
+31 (0)6 82913996

Bianca Lemm MSc is senior consultant Werken & Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco).
Deel deze pagina

gerelateerde informatie