Regionale Evenementenstrategie MRA

Bureau Stedelijke Planning gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de slag met een inventarisatie van alle huidige en potentiële evenementenlocaties in de MRA. Met deze inventarisatie wordt de basis gelegd en richting bepaald voor een Regionale Evenementenstrategie. Het aantal evenementen in de Metropoolregio Amsterdam is het afgelopen decennium flink gestegen. De evenementen brengen levendigheid en economische activiteit met zich mee, maar ook overlast. De MRA wenst de evenementen (meer) evenwichtig te verspreiden over de regio, als ook de juiste evenementenlocatie te vinden voor elke type evenement (en de mate van overlast).

Een eerste stap in dit proces is het inzichtelijk krijgen welke huidige én potentiële evenementenlocaties zich in de MRA bevinden. De Evenementen Monitor van Respons biedt via een uniek systeem inzicht in alle publieksevenementen in Nederland. Deze database gaan we voor de MRA aanvullen met potentiële locaties in gemeenten in de MRA. Ook terreinbeheerders, organisatoren, brancheverenigingen en de provincie worden geconsulteerd.

Vervolgens worden ambtenaren vanuit ruimtelijk ordening, cultuur & sport, toerisme & economie en/of landschap uitgenodigd om in een sessie voor hun deelregio deel te nemen. Na het terugkoppelen van de uitkomsten van de eerste stap, gaan we samen aan de slag. We zullen een aantal niet bestaande, grotere evenementen over de betreffende deelregio gaan verdelen om tot een voorstel te komen over mogelijke evenementenlocaties. Daarmee krijgen we inzicht voor welk type evenement deze locaties het meest geschikt zijn.

De inventarisatie van bestaande en potentiële evenementenlocaties is de eerste stap naar een meer samenhangende evenementenstrategie in de MRA. Het vormt een cruciale stap, waarmee een stevig fundament wordt gelegd en de richting wordt bepaald.

DATUM CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Horecapaviljoen ING kantoor ArenApoort

Horecapaviljoen ING kantoor ArenApoort

/ Van Riezen & Partners, OVG

Het toevoegen van een horecapaviljoen bij het nieuwe ING hoofdkantoor in het ArenApoort gebied is verantwoord. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning in Lees meer