Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had daarom behoefte aan een actuele analyse van de kantorenmarkt, mede van belang vanwege Toekomstverkenning Purmerend 2040 en de ontwikkelingsmogelijkheden voor diverse locaties in de gemeente. Bureau Stedelijke Planning heeft deze analyse uitgevoerd en de gemeente geadviseerd hoe optimaal kan worden ingespeeld op de (nieuwe) ontwikkelingen.

Centraal stonden de vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van de kantorenmarkt in Purmerend?
  • Hoe zal de kantorenmarkt zich in de toekomst gaan ontwikkelen en hoe kan de gemeente hier optimaal op inspelen?

We hebben zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve vraag naar kantoren in beeld gebracht. Bovendien is per kantorenlocatie een toekomstperspectief opgesteld. Er blijkt de komende tien jaar behoefte aan nieuw aanbod van kantoorpanden. Wij deden de volgende aanbevelingen om op termijn aan de vraag te kunnen voldoen:

  • Blijf verouderde kantoren uit de markt halen en zorg voor nieuwbouw
  • Vernieuw en versterk de A-kantorenlocatie van Purmerend
  • Voeg op termijn een nieuw type kantorenlocatie toe op Baanstee

Het stationsgebied en de centrale As van Purmerend zijn kantorenlocaties die het beste aansluiten bij de huidige vraag van kantoorhoudende bedrijven. Deze vraag is gericht op kantoren op centrale locaties, die zowel met de auto als openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, met genoeg parkeerfaciliteiten en (horeca)voorzieningen in de nabijheid. Grofweg zal 10.000 m2 kantoorruimte nieuw ontwikkeld moeten worden om aan de toekomstige vraag te voldoen. Dit betreffen vooral kleinschalige kantoren onder de 1000 m2 voor lokale bedrijven. Om op de langere termijn ook in de vraag naar kantoren in Purmerend te kunnen blijven voorzien is de Baanstee Noord geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe kantorenlocatie met zichtlocaties langs de N244.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie