Samenwerking European Urban Knowledge Network (EUKN) Cyprus over retail

Bureau Stedelijke Planning is door het European Urban Knowledge Network (EUKN) gevraagd om een bijdrage te leveren aan een “policy lab”, een jaarlijkse bijeenkomst over een specifiek thema. Op verzoek van het Ministerie van Planning en Housing van lidstaat Cyprus ging het op 15 december over detailhandelsbeleid. De Cypriotische overheid worstelt met de herijking van hun huidig beleid, dat uit 2010 dateert, en zocht naar “best practices” uit Europa.

De policy lab-benadering blijkt een zeer effectieve methode waarin in zeer korte tijd concrete resultaten behaald worden door middel van (1) een korte analyse van de knelpunten), (2) een gemodereerde bijeenkomst en (3) een afrondende analyse. In Cyprus zijn twee specifieke knelpunten aan het licht gekomen bij de herijking van het detailhandelsbeleid:

  1. De noodzaak tot koppeling met mobiliteitsbeleid. Vanwege het ontbreken van een openbaar vervoernetwerk van enige betekenis en de afhankelijkheid van automobiliteit hebben recente detailhandelsontwikkelingen urban sprawl in de hand gewerkt
  2. Beschikbaarheid en gebruik van marktdata. Het oude beleid is onvoldoende gebaseerd op een gedegen marktanalyse. In het policy lab is in detail ingegaan op welke marktgegevens minimaal nodig zijn en hoe diverse analyses correct uitgevoerd worden. Hierbij is de ervaring uit de Nederlandse praktijk bijzonder waardevol gebleken.

Het Cyprus Policy Lab staat aan de wieg van een nauwere samenwerking met EUKN, waarbij de aansluiting van Bureau Stedelijke Planning op dit internationale netwerk ongetwijfeld tot extra toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers gaat leiden.

DATUM Deel deze pagina