Stedelijke Ontwikkelstrategie Gebiedsontwikkeling Delft

De gemeente Delft is sterk in ontwikkeling. Zo zijn er de bekende projecten als de ontwikkeling van Nieuw Delft in het stationsgebied en de transformatie van de Schieoevers. Deze projecten en vele andere kleinschalige projecten moeten leiden tot de ambitie tot 2040 15.000 woningen en 10.000 banen te creëeren, zoals geformuleerd is in (investerings)Agenda Delft 2040. Bureau Stedelijke Planning werkt met Senior Programmaregisseur Gebiedsontwikkeling Maarten ter Horst aan deze opgave voor de gemeente Delft. Maarten: “Het programma gebiedsontwikkeling is het paradepaardje van Delft. Het is een fysieke vertaling van de Agenda Delft 2040 naar ontwikkelgebieden in de stad. Het raakt een groot deel van de Delftenaren en krijgt veel politieke aandacht”.  

Stedelijke Ontwikkelstrategie Gebiedsontwikkeling Delft
De ambitie om woningen en werkplekken toe te voegen aan de bestaande stad is een grote uitdaging. Immers, hoe kan je dit kwalitatief en duurzaam inpassen in de stad en tegelijkertijd de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren? Een antwoord op deze vragen komt met het opstellen van de ‘Stedelijke Ontwikkelstrategie Gebiedsontwikkeling Delft’, wat één van de hoofdtaken is van Maarten. Deze ontwikkelstrategie moet een antwoord geven op de ‘Hoe’-vraag van gebiedsontwikkeling in de stad. Hoe gaat men nu daadwerkelijk zorgen dat de genoemde ambitie tot uitvoering komt? Dit is een reactie op de Stedelijke programmering, die antwoord geeft op de ‘Wat’-vraag, welke opgenomen is in de Agenda Delft 2040. De Ontwikkelstrategie dient tevens om de markt inzicht te geven in hoe Delft in gebiedsontwikkelingen staat, wat zij van Delft mag verwachten en wat er van de markt verwacht wordt.

Betrokken stakeholders
Naast het opstellen van de ontwikkelstrategie, is het voor Delft van groot belang dat de verschillende stakeholders goed betrokken worden in verschillende gebiedsontwikkelingen.  Zo werkt Maarten ook aan het organiseren van de ‘Rode loper’ voor marktpartijen die willen investeren en ontwikkelen in Delft. Kennen zij de propositie van de ontwikkeling van  Delft? Weten zij de weg goed te vinden naar Delft? Worden zij goed geholpen? Weet Delft wat de diverse partijen te bieden hebben? Het doel van De Rode Loper is het binden van marktpartijen aan de stad. Ook werkt Maarten aan het begeleiden en initiëren van diverse accounts en ontwikkelingen in Delft. Hij werkt hierbij vooral in de fase voordat een project gestart wordt en aan projecten die bij kunnen dragen aan de doelen van het grotere programma en ambities voor de stad. Het stroomlijnen van de fysieke projecten met het programma (en vice versa) zorgt voor een eenduidig beleid, wat voor een kwaliteitsimpuls voor de stad moet zorgen.

Projectmanagement via Bureau Stedelijke Planning
Bureau Stedelijke Planning kan ook voor u het programmamanagement voor een breed scala aan projecten oppakken. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met Joris Quaedflieg via jq@stedplan.nl of 06-12359403.

Foto: Gemeente Delft

DATUM LOCATIE Delft OPDRACHTGEVER Gemeente Delft CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategische advisering

Hoe ontwikkelt u een bruisend nieuw centrum, een aantrekkelijke woonwerklocatie of een aangename woonbuurt? Bureau Stedelijke Planning adviseert u graag op welke wijze uw centrum Lees meer