Stedelijke transformatie Holenkwartier Hoorn

Holenkwartier Hoorn

Ruimtelijke uitstraling Holenkwartier Hoorn. Bron: DELVA Landscape Architects

Het Holenkwartier in Hoorn is een mooi voorbeeld van stedelijke transformatie. Het voormalige Philipsterrein, een rauw terrein met industrieel erfgoed dicht bij de binnenstad van Hoorn, wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gemengd gebied voor wonen, winkels, bedrijvigheid en verblijf. Bestaand erfgoed wordt in het plan behouden. Bureau Stedelijke Planning ondersteunde V.O.F Terra Marique, een samenwerking tussen Intermaris Projecten en Zeeman Vastgoed met marktonderzoek, opstellen van de programmering en onderbouwing van het plan aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking voor de verschillende functies. Het ontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Holenkwartier ligt momenteel ter inzage.

In het Holenkwartier ontstaat een aantrekkelijk, gemengd stedelijk gebied. Er komen 250 tot 400 woningen, horeca, een kleinschalig hotel, lichte bedrijvigheid, maatschappelijke functies en kleinschalige detailhandel. Het Holenkwartier speelt in op de sterk toenemende behoefte aan wonen, werken en leven in levendige en multifunctionele gebieden. Bureau Stedelijke Planning levert graag een bijdrage aan gemengde stedelijke transformaties die een oplossing bieden voor de huidige verstedelijkingsopgave in Nederland (zie www.stedelijketransformatie.nl).

Bij de start van de planontwikkeling deden we onderzoek naar de marktkansen van wonen, werken, winkelen, bedrijvigheid en Leisure in het Holenkwartier. In de volgende stap vertaalden we dit in een kansrijk programmering. Tot slot hebben wij de Ladderonderbouwing voor de functies wonen, horeca, wellness, hotel, detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid en overige Leisure uitgevoerd.

Wat goed van pas komt bij multifunctionele gebiedsontwikkelingen als het Holenkwartier is dat wij actief op het gehele terrein van de stedelijke ontwikkeling: wonen, werken, winkelen, vrije tijd, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Daardoor kunnen we onze opdrachtgevers compleet ondersteunen.

Meer weten?
Neem gerust contact op met Frans Wittenberg (06-20281064 of fw@stedplan.nl) of Toine Hooft (06-22993549 of th@stedplan.nl).

DATUM LOCATIE Hoorn OPDRACHTGEVER V.O.F. Terra Marique Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Woonvisie binnenstad Zwolle

/ Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle spreekt in de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ en de Woonvisie uit 2017 de ambitie uit om te groeien en verder Lees meer

Marktonderzoek

Behoefte aan inzicht in kansrijke functies en doelgroepen voor uw gebiedsontwikkeling? Wij laten uw stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de Lees meer