Sterk herstel Nederlandse markt recreatiewoningen

De koopmarkt voor recreatiewoningen is in het afgelopen jaar sterk hersteld. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse onderzoek naar recreatiewoningen van Bureau Stedelijke Planning in opdracht van NVM. Belangrijke reden is de historisch lage rentestand. Consumenten zoeken hierdoor beter renderende alternatieven voor hun spaargeld. Opvallend is een versterking van de tweedeling in de markt: toeristisch sterke regio’s doen het nog beter dan voorheen, terwijl de minder sterke regio’s achterblijven in het herstel. Naast de jaarlijkse stand van de markt voor recreatiewoningen heeft Bureau Stedelijke Planning tevens inzicht verkregen in het koopgedrag en de stappen die kopers ondernemen om een recreatiewoning aan te schaffen (de ‘klantreis’).

Het aantal transacties van recreatiewoningen lag in 2015 ruim 80% hoger dan in 2014 en ook de prijs vertoont een stijgende trend. De markt is het sterkst hersteld in populaire toeristisch gebieden zoals de regio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, de kust van Noord-Holland (inclusief Texel) en Zeeland. Vooral het nieuwe en luxe aanbod aan recreatiewoningen doet het goed. Er bestaat een tekort aan grote recreatiewoningen (groter dan 100 m²). Hier liggen kansen voor nieuwbouw: 40% van de consumenten heeft bij de aankoop van een recreatiewoning een sterke voorkeur voor nieuwbouw.

Het aantrekken van de markt voor recreatiewoningen hangt sterk samen met de lage rentestand. Nu spaargeld en obligaties steeds minder opbrengen is de aankoop van een recreatiewoning voor consumenten een interessant alternatief. Ongeveer 20% geeft dan ook aan de recreatiewoning puur als investeringsobject te kopen. Het grootste deel van de consumenten geeft echter de recreatiewoningen zowel voor eigen gebruik, als voor verhuur aan derden aan te willen schaffen.

Ook het onderzoek naar de klantreis, nieuw in het onderzoek dit jaar, heeft interessante inzichten opgeleverd. Door middel van extra vragen in het onderzoek en interviews met experts is inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van de aankoop van een recreatiewoning als lastig worden ervaren. Consumenten geven aan dat zij moeite hebben om zich te oriënteren op het aanbod en het bepalen van het te besteden budget. De experts geven aan dat veel potentiële kopers aanlopen tegen de financiering: banken zijn terughoudend met het verstrekken van hypotheken.

Bureau Stedelijk Planning is gespecialiseerd in de markt voor recreatiewoningen. Naast het jaarlijkse onderzoek voor de NVM, doen wij regelmatig marktonderzoeken voor recreatiewoningen in opdracht van ontwikkelaars, beleggers en overheden. Daarnaast doen wij geregeld onderbouwingen in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking om de ontwikkeling van recreatiewoningen mogelijk te maken.

Het volledige onderzoek naar de markt voor recreatiewoningen is hier te vinden

DATUM OPDRACHTGEVER NVM Deel deze pagina

gerelateerde informatie