Strategie versterken detailhandel Kalverstraat-Heiligeweg Amsterdam

De Kalverstraat is de duurste straat op het Monopoly-bord. Het is van oudsher de straat met de hoogste winkelhuren en passantenaantallen in Nederland. Die toppositie is niet meer vanzelfsprekend. Driekwart van de winkels in de Kalverstraat-Heiligeweg bestaat uit mode & luxe. Juist in deze sector stagneren bestedingen en neemt internet een steeds groter aandeel in. De eigenaren en ondernemers hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een visie op te stellen: het spoorboekje waarlangs het BIZ-gebied Kalverstraat-Heiligeweg zich de komende jaren kan ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning is door de BIZ-besturen gevraagd deze visie mede te geven en uit te werken in een investerings- en beleidsagenda. Strabo heeft hiervoor de bezoekersenquêtes verricht.

Eind 2014 is er zowel door de eigenaren als de ondernemers van de Kalverstraat-Heiligeweg een zogenaamde BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingesteld. De BIZ is een vehikel om samen te investeren in het winkelgebied. Alle ondernemers en eigenaren in de BIZ betalen mee. De BIZ is er dus voor én door ondernemers en eigenaren. De nieuwe economische visie met de investerings- en beleidsagenda vormt de leidraad voor de komende jaren.

De ambitie is dat de Kalverstraat-Heiligeweg onbetwist de A1-hoofdwinkelstraat van Nederland is en blijft: dé toplocatie voor betaalbare mode (high street fashion) van Amsterdam en Nederland. Daarvoor is een duidelijk eigen en herkenbaar profiel, positionering en branding nodig, maar wel in samenhang met de directe omgeving (Rokin, Dam en Damrak). Een compleet en aantrekkelijk pakket aan (winkel)voorzieningen vormt daarbinnen een belangrijke basis. Daarbij moeten niet alleen de kwaliteiten van het BIZ-gebied benut worden, maar juist ook die van de directe omgeving, de gehele Amsterdamse binnenstad en Amsterdam. Gerichte investeringen in het (winkel)bestand, services, straatbeeld, verbindingen en organisatie, marketing en events kunnen vorm geven aan het profiel.

In april 2016 heeft Strabo een passantentelling en -enquête uitgevoerd onder bezoekers. Dit geeft een goed beeld van het aantal, het profiel, het gedrag en het oordeel van de bezoekers, als ook de spreiding in de tijd en ruimte. Het is voor het eerst dat op deze schaal passantenonderzoek in dit gebied is uitgevoerd. De uitkomsten vormden een belangrijke onderlegger voor de visie.

DATUM LOCATIE Amsterdam OPDRACHTGEVER BIZ Kalverstraat en BIZ Heiligeweg CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft th@stedplan.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Beverwijk

In Beverwijk slaag je altijd!

/ gemeente Beverwijk

Detailhandel staat bij de gemeente Beverwijk hoog op de agenda. Eind 2015 heeft Beverwijk als een van de eerste gemeenten een Retaildeal ondertekend. Gemeenten werken Lees meer