Strategische visie op wonen voor Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede wil meer inzicht in de huidige situatie op de woningmarkt, de opgaven voor de komende jaren en gewenste woonproducten. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in samenwerking met ontwikkelaar BPD (Bouwfonds) en woningcorporatie Volksbelang aan Bureau Stedelijke Planning gevraagd hiertoe een strategische visie op te stellen. Bureau Stedelijke Planning heeft geanalyseerd welke integrale opgaven er de komende jaren liggen in Wijk bij Duurstede op de woningmarkt. Onderdeel van de visie zijn de gewenste woonmilieus, de belangrijke doelgroepen en de gewenste woonproducten voor de komende 10 jaar.

Voor het onderzoek heeft Bureau Stedelijke Planning gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder haar eigen database met relevante cijfers over de woningmarkt en verhuispatronen, woonwensenonderzoeken en diepte interviews met sleutelinformanten. Wijk bij Duurstede bestaat uit verschillende kernen en wijken die ieder een eigen positie innemen op de woningmarkt. Hoewel nieuwbouw in Wijk bij Duurstede nog steeds een aantrekkende werking heeft vanuit de regio, ligt de opgave in de komende periode meer op de aanpassing van de bestaande voorraad. Met name om deze geschikt te maken voor de groeiende groep ouderen.

Het resultaat is een integrale visie op de woningmarkt in Wijk bij Duurstede met de belangrijkste opgaven voor de komende 10 jaar, de omvang van de doelgroepen en de bijbehorende productmarktcombinaties.

DATUM LOCATIE Wijk bij Duurstede OPDRACHTGEVER gemeente Wijk bij Duurstede, BPD (Bouwfonds) en woningcorporatie Volksbelang CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie