Substantiële behoefte aan bouw van nieuwe kantoren door mismatch vraag en aanbod

Nederland is sprake van een omvangrijke leegstand van kantoren. Een groot deel sluit echter onvoldoende aan op de vraag. Door het herstel van de economie en de kantorenmarkt in combinatie met het beperkte nieuwbouwmetrage dat in de afgelopen jaren is gerealiseerd zijn op diverse locaties (kwalitatieve) tekorten ontstaan. Voor de komende periode wordt een nieuwbouwproductie van minimaal 300.000 m2 per jaar verwacht. Dit blijkt uit een recente publicatie van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van onderzoek van Bureau Stedelijke Planning.

In 2007 werd in Nederland nog bijna 1,1 mln. m2 aan nieuwe kantoren gerealiseerd. In 2016 was dit nog maar 265.000 m2. Deze sterke afname komt door een daling van de vraag door de economische crisis en het nieuwe werken. Door het nieuwe werken nam het aantal m2 per werknemer substantieel af. Vanuit het perspectief van deze afname van de vraag zijn in de jaren voor de crisis ook teveel nieuwe kantoren gebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande aanbod sluit onvoldoende aan op de vraag naar kantoren

Ondanks het omvangrijke aanbod aan kantoren ontstaan kwalitatieve tekorten aan specifieke kantoren(locaties). Een groot deel van het aanbod sluit namelijk onvoldoende aan op de huidige vraag. Twee derde staat langer dan drie jaar leeg. Deze mismatch wordt veroorzaakt door een toenemende vraag naar kantoren in dynamische en multimodaal ontsloten gebieden met een breed pakket aan voorzieningen. Dit zijn vooral centrumgebieden en stationslocaties. Veel aanbod bevindt zich echter op kantorenparken. Als gevolg van het nieuwe werken zijn daarnaast grote vloeroppervlakten en open ruimtes gewenst. De maatvoering van het bestaande aanbod sluit hier vaak onvoldoende op aan. Ook is er in toenemende mate vraag naar duurzame kantoren. Dit wordt versterkt door de verplichting van energielabel C. Een groot deel van het aanbod voldoet hier niet aan. Tot slot vindt een opkomst plaats van nieuwe kantoorconcepten zoals smart offices of flexibele kantoorruimtes.

Nieuwbouwbehoefte vooral in de grote steden

Gezien het omvangrijke aanbod verwachten de NVM en Bureau Stedelijke Planning niet dat de nieuwbouwproductie van voor de crisis op het zelfde niveau zal terugkeren. Maar de verwachting is wel dat in de komende tien jaar sprake zal zijn van een productie van minimaal 300.000 m2 per jaar. Afhankelijk van de economische groei en de transformatie van oude kantoren kan deze verder toenemen. De nieuwbouw is zowel nodig om de groei van de kantoorhoudende werkgelegenheid op te vangen (uitbreidingsvraag) als om verouderde kantoren te vervangen (vervangingsvraag).
De nieuwbouw zal vooral plaatsvinden in de stadsregio’s van de grote steden in de Randstad, maar zal ook in Noord-Brabant en Gelderland substantieel zijn. In de kleine steden is nieuwbouw vooral van belang om verouderde kantoren te vervangen. Transformatie en sloop van incourante panden is hier essentieel. In de steden komen vooral centrum- en stationslocaties in aanmerking voor nieuwe kantoren. Met name voor kleinere bedrijven. Ook bijzondere locaties, bijvoorbeeld aan het water of cultuur historische panden, komen in aanmerking. Voor grotere bedrijven blijven ook de kantorenparken een alternatief.

Nieuwbouw van kantoren essentieel voor kantorenmarkt

Voldoende nieuwbouw van kantoren is essentieel om een goede concurrentiepositie te behouden en deze zo mogelijk te verbeteren. Zowel op internationaal als regionaal niveau. Alleen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het mogelijk om in de huidige competitieve omgeving de economische groei en werkgelegenheid op pijl te houden. Tot slot zijn nieuwe energiezuinige kantoren van belang om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de economie.

 

Voor het volledige rapport klik hier: Nieuwbouwmarkt voor kantoren

 

(Afbeelding: Neutelings Riedijk Architecten, A2 Studio)

DATUM OPDRACHTGEVER NVM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie