Toekomstvisie luchthavengebied Eindhoven

Luchthavengebied Eindhoven. Fotograaf Joris van Boven

Het Luchthavengebied ligt midden in de Westflank van Brainport Eindhoven. Naast Eindhoven Airport bevinden zich hier de militaire vliegbasis Eindhoven, bedrijventerrein Eindhoven Airport en de werklocatie Flight Forum. Door de strategische ligging in deze economische topregio en de aanwezige landschappelijke kwaliteiten kan het luchthavengebied zich in de toekomst verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocatie. Joris Quaedflieg en Dick van der Harst stellen momenteel de toekomstvisie voor het gebied op in opdracht van de gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Defensie, Flight Forum en Eindhoven Airport. Doel is een door alle partijen gedragen visie op de gewenste ontwikkelrichting, die in een gezamenlijke aanpak wordt gerealiseerd. Naast de ruimtelijk-economische onderbouwing en het formuleren van de ambities voert BSP de procesregie om tot een gedragen afstemming tussen de partijen te komen.

Het luchthavengebied heeft momenteel nog geen duidelijke profilering ten opzichte van andere werklocaties als Strijp-T, BIC en Knoop XL. De deelgebieden zijn divers, maar kennen weinig ruimtelijke, economische en organisatorische samenhang. Waar sterke werklocaties meer en meer gemengde en levendige plekken zijn, kent het luchthavengebied weinig aantrekkelijke voorzieningen en ruimte voor ontmoeting tussen ondernemers, werknemers en bezoekers. Tegelijkertijd zijn er voldoende aanknopingspunten en lopende initiatieven voor versterking. Zo zet Eindhoven Airport bijvoorbeeld de komende periode in op duurzaamheid, innovatie en meerwaarde voor de omgeving. Het gebiedsprogramma Eindhoven Noordwest en Van Gogh National Park zet in op versterking van het landschap tussen de economische clusters. Ook zijn er diverse duurzaamheidsinitiatieven zoals E-force op Flight Forum en het zonnepark op het terrein van de luchtmachtbasis. En met de toekomstige realisatie van de Brainportlijn verbetert ook de OV-bereikbaarheid. In de toekomstvisie worden de kansen en opgaven met elkaar verbonden tot een door de partijen gedeelde stip op de horizon, waarmee het luchthavengebied zelf wordt versterkt én een meerwaarde kan bieden voor de omgeving, stad en Brainportregio.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina