Toenemende vraag naar zorgvoorzieningen in de gemeente Gouda

In de Stadsvisie Gouda 2010 is de ambitie geformuleerd om te komen tot een goed functionerend en samenhangend pakket aan bovenlokale voorzieningen. Door diverse ontwikkelingen in de regio verandert de positie van Gouda als centrum van de regio en neemt de vraag naar bovenlokale voorzieningen toe. De gemeente Gouda liet Bureau Stedelijke Planning een onderzoek uitvoeren voor het Masterplan Bovenlokale Voorzieningen

Bovenlokale voorzieningen hebben een verzorgingsgebied die de gemeentegrens overstijgt. Een belangrijk onderdeel van het Masterplan Bovenlokale Voorzieningen Gouda zijn de zorgvoorzieningen. In de komende twintig jaar neemt het inwonertal in de regio toe door de binnenstedelijke woningbouwopgave, nieuwbouw op uitleglocaties en in de omliggende kernen. Door deze ontwikkelingen neemt de behoefte aan zorgvoorzieningen toe.

In de structuurvisie Gouda zijn drie stedelijke knooppunten aangewezen: de binnenstad met de spoorzone, de Goudse Poort en de Gouweknoop. Bureau Stedelijke Planning heeft onderzocht welke bovenlokale zorg- en welzijnvoorzieningen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn in relatie tot het groeiend verzorgingsgebied en waar die bij voorkeur gesitueerd dienen te worden. De behoefte aan additionele bovenlokale voorzieningen is met een eigen marktruimtemodel berekend en geconditioneerd aan succes- en faalfactoren.

 

DATUM LOCATIE Gouda OPDRACHTGEVER Gemeente Gouda CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie