Juiste toepassing Europese Dienstenrichtlijn

Europese Dienstenrichtlijn

Bureau Stedelijke Planning, Rho adviseurs en Locatus buigen zich samen over de tussenuitspraak van de Raad van State inzake branchebeperking voor het Woonplein in Appingedam. In onze optiek vraagt het juist toepassen van de Europese Dienstenrichtlijn een andere manier van onderzoek, onderbouwing, detailhandelsbeleid en borging in bestemmingsplannen dan tot op heden gebruikelijk is. We gaan over de aanpak van deze casus op diverse momenten in gesprek met de sector. Een daarvan is het seminar over de Dienstenrichtlijn op donderdagmiddag 27 september dat wij in samenwerking met Stibbe organiseren. U bent van harte welkom. Meer info en aanmelden

Tot voor kort konden branchebeperkingen worden opgelegd binnen de bestemming detailhandel met een verwijzing naar het beschermen van vitaliteit van binnensteden en centra. De tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 20 juni 2018 inzake branchebeperking voor het Woonplein in Appingedam werpt een ander licht op de zaak. De Afdeling stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Brancheringsregels worden hierin niet onmogelijk gemaakt, maar het moet wel noodzakelijk zijn en op een evenredige manier gebeuren. De Afdeling stelt inzake Appingedam dat aan de eis van noodzakelijkheid is voldaan; de evenredigheid is echter niet aangetoond. Evenredigheid wil volgens de Afdeling zeggen: ‘Is de getroffen maatregel (branchering op het meubelplein, waarbij modewinkels zijn uitgesloten) a) geschikt om het beoogde doel te bereiken én b) de minst beperkende maatregel waarmee het doel kan worden bereikt?’.

Onze aanpak bestaat uit drie onderdelen:

  1. Wat bepaalt het functioneren c.q. de vitaliteit/leefbaarheid van een binnenstad (centraal winkelgebied)?
  2. Hebben de mogelijkheden voor het vestigen van mode buiten de binnenstad (centraal winkelgebied) invloed op het functioneren c.q. de vitaliteit/leefbaarheid daarvan?
  3. Zijn er ook minder beperkende maatregelen mogelijk om het beoogde doel te bereiken?

We hebben tot de eerste helft van november 2018 om de analyses uit te voeren en onderbouwing te verzorgen.

Een solide onderbouwing van de casus Appingedam fungeert als basis voor onderbouwingen van relevante branchebeperkingen in Nederland, en daarmee een vitaal winkellandschap!

DATUM CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina