Uitbreiding logistiek bedrijventerrein Alphen aan den Rijn voldoet aan Ladder

De logistieke sector is een van de speerpunten in het economisch beleid van Alphen aan den Rijn. Het ontbreekt in de gemeente echter aan aanbod voor grote logistieke bedrijven die behoefte hebben aan kavels van 5 hectare of meer. Alphen aan den Rijn wil het nieuwe terrein Steekterpoort II ontwikkelen voor (grootschalige) logistiek. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente de onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking verricht.

Het nieuwe terrein is een uitbreiding van het bestaande Steekterpoort en is gelegen nabij containerterminal ‘Alpherium’. Op basis van ons onderzoek is aangetoond dat behoefte bestaat aan de betreffende ontwikkeling. Mede omdat hiermee de combinatie van transport over water en weg beter benut kan worden. Dat de behoefte actueel is blijkt ook uit de interesse van de partij NedCargo voor een vestiging in het plangebied van Steekterpoort II. Het terrein zal zich richten op grootschalige logistiek maar biedt ook kavels voor ketenpartners in de logistieke- en transportsector.

Het aanbod aan bedrijventerreinen voor grootschalige logistiek in de regio is beperkt. Uit de behoefteraming is gebleken dat er behoefte bestaat aan bedrijventerreinen voor de reguliere en de grootschalige logistiek. Steekterpoort II kan hier voor een belangrijk deel in voorzien. Daarnaast is het, gezien het grote oppervlak van de ontwikkeling, niet mogelijk om dit areaal in te passen in bestaand stedelijk gebied of op andere beschikbare kavels in de omgeving. De locatie nabij het Alpherium en aan de N11 maakt het terrein aantrekkelijk voor grootschalige logistieke bedrijven. De multimodale ontsluiting van het terrein is zeer gunstig, zowel via het water als over de weg. De ontwikkeling van Steekterpoort II past binnen het beleid van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

DATUM LOCATIE Alphen aan den Rijn OPDRACHTGEVER Gemeente Alphen aan den Rijn CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie