Uitbreiding logistiek bedrijventerrein in transporthub West-Noord-Brabant voldoet aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De werkgelegenheid in West-Noord-Brabant heeft de afgelopen periode bovengemiddeld gepresteerd en lijkt de komende jaren verder te groeien. Vanwege de ligging nabij (inter)nationale transportcorridors is de logistiek een belangrijke economische pijler binnen deze regio. De gemeente Oosterhout is voornemens hierop in te spelen door het bestaande bedrijventerrein Everdenberg met 16 hectare uit te breiden. Everdenberg-Oost is onder andere bestemd voor de logistieke bedrijvigheid. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om het plan te toetsen aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

De uitbreiding Everdenberg-Oost sluit aan op het bestaande terrein Everdenberg. Dit terrein is inmiddels nagenoeg volledig uitgegeven. Voor de logistieke sector in West-Noord-Brabant is tot en met 2025 sprake van een tekort aan bedrijventerreinen. Bedrijventerrein Everdenberg Oost wordt ook voor een deel ontwikkeld voor de lokale behoefte van bedrijven. Everdenberg-Oost kan in beide behoeftes (deels) voorzien. De locatie is multimodaal ontsloten door een ligging aan de A27 en het Wilhelminakanaal. Het bestemmingsplan voor Everdenberg-Oost wordt in oktober 2016 ter inzage gelegd en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 vastgesteld door de gemeenteraad, waarna er begonnen kan worden met de verkoop van de kavels.

 

Bron afbeelding Enno Zuidema Stedebouw

 

DATUM LOCATIE Oosterhout OPDRACHTGEVER Plan & Project CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie