Winkelcentrum Meerzicht: naar een kloppend ‘Hart van de Wijk’

Wijkcentrum Meerzicht te Zoetermeer; een typisch wijkwinkelcentrum uit de vroege jaren ’70 kampt met veroudering en oplopende leegstand, mede als gevolg van het vertrek van winkels in de niet-dagelijkse sector. Het winkelcentrum, gelegen in de gelijknamige wijk ‘Meerzicht’, is naar binnen gekeerd, omringd door flats en kent een stenige openbare ruimte, waarin parkeren domineert. Bewoners ervaren het wijkcentrum als gedateerd en onveilig. In de ‘Visie Zoetermeer 2040’, een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer, is Meerzicht dan ook aangewezen als één van de eerste wijken met behoefte aan maatregelen ter revitalisering.

Het feit dat Meerzicht gemeentelijke prioriteit geniet zorgt, tezamen met het gegeven dat de bewoners-VVE van de flats rondom het winkelcentrum op het punt staat aanzienlijk te investeren in de verduurzaming van hun woningen, zorgt voor het benodigde momentum. De opgave is om de transitie te maken van een monofunctioneel winkelcentrum naar een kloppend ‘Hart van de Wijk, met minder niet-dagelijkse winkels, maar meer maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, werken, en wonen in een aantrekkelijke en levendige stedelijke omgeving van hoge kwaliteit. Bureau Stedelijke Planning werd ingezet om die opgave verder vorm te geven.

Van een monofunctioneel winkelcentrum naar een kloppend ‘Hart van de Wijk’

Bureau Stedelijke Planning is, samen met gemeente, eigenaren, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden, een intensief proces aangegaan. Hierin werden middels marktanalyses, interviews en interactieve werksessies de pijnpunten, maar ook vooral de mogelijkheden en kansen onderzocht, aangewezen en afgewogen. De ingewonnen informatie werd vertaald naar verschillende ontwikkelingsvarianten, oplopend en verschillend in ambitieniveau, haalbaarheid en wenselijkheid. Samen met de betrokken stakeholders werd vervolgens een voorkeursvariant geselecteerd en verder uitgewerkt.

Het eindrapport heeft de gemeente Zoetermeer, de eigenaren en de andere betrokkenen niet alleen inzicht gegeven in de ambities, wensen, kansen en programmatische mogelijkheden van het wijkcentrum. Het heeft ze ook verder gebracht in een langjarig traject dat uiteindelijk moet resulteren in de broodnodige vernieuwing van het centrum. Het creëren van energie en synergie tussen de verschillende belanghebbenden was een belangrijke uitkomst van onze opdracht. Tijdens de uitvoering van onze opdracht kwam duidelijk de sterke onderlinge synergie tussen de verschillende stakeholders naar voren; het gezamenlijke verlangen naar vooruitgang en de gedeelde bereidheid om te investeren in verbetering van het centrum. Deze gezamenlijkheid is de sleutel tot toekomstig succes: wijkcentrum Meerzicht als kloppend ‘Hart van de Wijk’.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie