Verdieping Retailvisie Rijswijk in de Bogaard: naar een multifunctioneel stadscentrum

Centrumgebied Rijswijk In de Bogaard ontwikkelt zich van een regionaal recreatief winkelcentrum naar een multifunctioneel stadscentrum voor Rijswijk. Het winkelareaal wordt met ten minste 25.000 m² bvo teruggedrongen en, nog meer dan nu, in het zuiden geconcentreerd. Andere functies zoals horeca, dienstverlening, sociaal maatschappelijke voorzieningen, cultuur, wonen en werken krijgen juist meer ruimte. In en rondom het centrumgebied komen maar liefst 2.000 tot 2.500 extra woningen, vooral in het noordelijke gedeelte. Een uitstekend transformatievoorbeeld, wat door het versnipperd eigendom niet eenvoudig is.

In het masterplan voor In de Bogaard (vastgesteld op 17 december 2019) zijn drie deelgebieden onderscheiden – Noord, Midden en Zuid – met elk hun eigen karakter en functies. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd het masterplan op onderdelen nader uit te werken, te weten: 1) de marktmogelijkheden per functie naar deelgebied, 2) de positionering van de supermarkten, 3) de winkelrouting en 4) het parkeerbeleid. Ons advies is om te focussen op retail in het zuidelijk deelgebied. Daarnaast is behoud van de bestaande supermarkt in het noordelijk deel vanuit een lokale verzorgingsfunctie belangrijk. Ook adviseren wij de ontwikkeling van een aantrekkelijke route in het middengebied ter verbinding van het recreatieve / dagelijkse gebied in het zuiden aan het lokaal ondersteunende deelgebied in het noorden. Nu is het aan de verschillende stakeholders (gemeente, eigenaren en ondernemers) om verder vorm te geven aan deze bijzondere transformatie-opgave.

Samenvatting uitkomsten verdieping retailvisie Rijswijk. Bron: Bureau Stedelijke Planning

DATUM CONTACTPERSOON Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie