Verkenning leegstandsbeleid winkels, kantoren en bedrijven Amersfoort

Verkenning leegstandsbeleid Amersfoort

De gemeente Amersfoort kent grote concurrentie tussen wonen en werken op de aantrekkelijkste locaties. Het aantal leegstaande kantoren dreigt op een aantal locaties zo snel terug te lopen, dat bedrijven die zich er willen vestigen achter het net vissen. Om deze reden heeft de gemeente Amersfoort in april van dit jaar een afwegingskader vastgesteld, dat vastlegt waar kantoren mogen transformeren naar wonen of naar andere werkfuncties. Hiermee is geborgd dat op de meest kansrijke kantorenlocaties voldoende aanbod van kantoren blijft. Met de vaststelling is ook een motie aangenomen om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een leegstandsbeleid. Bureau Stedelijke Planning voert deze verkenning uit.

Wij onderzoeken de achterliggende oorzaken van de leegstandssituatie en maken per locatie een selectie van de meest passende acties om leegstand te bestrijden. Voor dit onderzoek zetten wij onze toolbox aanpak leegstaand vastgoed in. Deze toolbox hebben wij in 20 jaar opgebouwd in onze adviesopdrachten en bevat meer dan 50 instrumenten variërend van pand- tot gebiedsaanpak en omvat organisatorische, juridisch-planologische, fysieke en financiële instrumenten ter bestrijding van leegstaand vastgoed. Het onderzoek resulteert in een advies over kansrijke instrumenten voor een effectieve aanpak van leegstand en een ontwikkelperspectief per deelgebied. Dit advies stemmen wij af met de vraag vanuit de markt, de courantheid of transformatiemogelijkheden van de panden, de kwaliteit en toekomstige ontwikkelambities in een gebied. De gemeente zal op grond hiervan besluiten om al dan niet tot aanscherping van het leegstandsbeleid over te gaan.

 

DATUM LOCATIE Amersfoort OPDRACHTGEVER Gemeente Amersfoort CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie