Versnellen en verduurzamen van de woningbouw door fabrieksmatige houtbouw

De Nederlandse woningmarkt is oververhit en we hebben te maken met een groot woningtekort. Versnelling over de hele linie van de woningbouw is essentieel. Fabrieksmatige bouw van houten woningen kan zorgen voor de benodigde versnelling én, nog belangrijker, is duurzaam. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft aan Bureau Stedelijke Planning (BSP) gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van houtenwoningfabrieken in de MRA. De voordelen van bouwen met hout en de belangrijkste adviezen aan de MRA zetten wij hieronder op een rij.

Bouwen met hout is duurzaam, circulair en brandveilig

Houtbouw heeft verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele bouw. Hout levert geen CO2 emissie bij de productie, maar slaat juist CO2 op. Door te bouwen met hout wordt meer CO2 opgeslagen dan er wordt uitgestoten. Daarnaast is hout circulair en hernieuwbaar in tegenstelling tot de traditionele bouwmaterialen als staal en beton. Met hout kan er sneller en eenvoudiger worden gebouwd. Bovendien is het brandveilig.

Creëren van optimale randvoorwaarden voor houtbouw

Wij adviseerden de MRA om de ontwikkeling van een houten woningfabriek niet als doel op zich te beschouwen, maar  de onderliggende doelstellingen die gericht zijn op versnelling en duurzaamheid van de woningproductie centraal te stellen. Om dit te bereiken kan de MRA wel de optimale randvoorwaarden creëren om de bouw van houten woningen te bevorderen.

Het stimuleren en aanjagen van houtbouw vraagt van de MRA om samenhangende actie op een aantal onderdelen. Van beleid, programmering en regelgeving tot aan kennisdeling en bewustwording. Denk ook aan acties op onderdelen als vraagcontinuïteit, financiën, stimuli, onderwijs, economie en arbeidsmarkt.

We adviseren beleid, programmering en regelgeving zo in te richten en op elkaar af te stemmen dat houtbouw optimaal wordt gestimuleerd. Het uitgangspunt hierbij is een eerlijk speelveld met andere bouwmaterialen, waarbij een objectieve meting van de duurzaamheid plaatsvindt.

Omarmen van verschillende bouwmethoden om de productie te verhogen

Op dit moment hebben we alle verschillende bouwmethoden nodig om de woningproductie te verhogen, te versnellen en te verduurzamen. Het is van belang om naast materiaalgebruik aandacht te besteden aan circulaire gebiedsontwikkeling. We staan aan de vooravond van de transformatie van de bouwsector. Eén die bovendien noodzakelijk is om ons te wapenen tegen de fikse concurrentie uit landen als Amerika (Katerra) en Japan (Dawai House). Deze laatste heeft in Nederland recent Jan Snel overgenomen.

Parallel aan dit onderzoek is op 2 december 2020 de Green Deal Houtbouw MRA gelanceerd. Deze deal beoogt een stevige impuls voor de houtbouw in de MRA. Doelstelling is om in 2025; minimaal 20% van de woningbouw in hout te realiseren, met als motto sneller en duurzamer.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina