Versnelling in gebiedsontwikkeling: waterrijk woonmilieu Reeve in Kampen

Foto: Provincie Overijssel/RWS

De gemeenteraad van Kampen heeft op 25 januari 2018 het bestemmingsplan Reeve vastgesteld dat de ontwikkeling van 600 woningen in een waterrijke omgeving mogelijk maakt. Dit is het resultaat van een intensief proces waarbij Bureau Stedelijke Planning de gemeente en ontwikkelaar BPD op diverse momenten in het planvormingsproces heeft geassisteerd om het plan haalbaar te maken en binnen de gestelde tijd vast te stellen. Dit was een complex proces, onder meer vanwege de behoefteraming van het woonprogramma, afstemming met de Provincie en diverse benodigde (milieu)onderzoeken. Wij leverden het procesmanagement voor het opstellen van het bestemmingsplan, de ladderonderbouwingen voor zowel het woon- als voorzieningenprogramma, marktonderzoeken voor het multifunctioneel bezoekerscentrum en het woonconcept, en een risico-analyse met beheersmaatregelen als ondersteuning in het besluitvormingsproces in de gemeenteraad. Auke Schipper, projectmanager gemeente Kampen: “Ik ben erg tevreden over de inzet van Bureau Stedelijke Planning om te komen tot dit gave plan. Mede dankzij BSP hebben we dit plan kunnen maken en goed kunnen onderbouwen.” In het komende halfjaar vindt assistentie in de procedure bij de Raad van State plaats.    

Het nieuwe dorp Reeve krijgt een aantrekkelijke ligging aan het Reevediep, de nieuwe waterverbinding van de IJssel naar het Drontermeer. Deze ligging biedt de mogelijkheid voor een groen en waterrijk woonmilieu. Reeve wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen de gemeente Kampen en BPD, waarin ieder voor de helft risicodragend participeert. De dijk langs het Reevediep wordt extra zwaar uitgevoerd, zodat hierop woningbouw mogelijk is. Een sluis maakt het waterrijke binnengebied toegankelijk voor boten die vervolgens bij de woning aangelegd kunnen worden. Een opvallend vormgegeven multifunctioneel bezoekerscentrum markeert het nieuwe dorpshart. 

Joris Quaedflieg leverde een bijdrage als senior projectmanager om te verzekeren dat het bestemmingsplan binnen de met de provincie overeengekomen tijdsperiode vastgesteld kon worden. Naast het bewaken van het tijdspad verzorgde hij de inhoudelijke afstemming tussen de diverse (milieu-)onderzoeken, ladderonderbouwingen en het stedenbouwkundig plan. Frans Wittenberg stelde met zijn team Wonen de ladderonderbouwingen en marktonderzoeken op. De risico-analyse is op speciaal verzoek van de raad opgesteld. Hierin zijn alle mogelijke risico’s voor het plan in beeld gebracht: technisch, organisatorisch, samenwerkingsvorm, financieel, juridisch et cetera. Daaraan zijn vervolgens beheersmaatregelen gekoppeld. Tot slot voerden Toine Hooft met zijn team een marktonderzoek uit naar de haalbare en gewenste functies in het dorpshart. Dit is vertaald in een ladderonderbouwing voor het multifunctionele bezoekerscentrum.  

 

 

Foto: DELVA Landscape Architects i.o.v. Gemeente Kampen

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Waarmaken van de Zaanse groeiambitie

Gemeente Zaanstad heeft groeiambitie (voortkomend uit de toekomstvisie MAAK.Zaanstad). Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Zaanstad ondersteund door te adviseren bij het opstellen van kansrijke woonprogramma’s.

Ladderonderbouwingen

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder Lees meer