Vinger aan de pols voor Airbnb in Utrecht

Sinds de invoering van Airbnb-beleid in Utrecht houdt de gemeente een vinger aan de pols waar het gaat om de ontwikkeling van vraag en aanbod. Universiteit Utrecht, partner in de Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte, heeft een monitor op maat ontwikkeld. Deze is inmiddels vijf keer halfjaarlijks uitgevoerd. De raad heeft hierbij elke monitor integraal ontvangen om vanuit de inhoud met elkaar de discussie te kunnen voeren.

Na een sterke groei van Airbnb in 2017 (ten opzichte van 2016) is het aantal overnachtingen in Utrecht nog maar beperkt gegroeid. Wel is een duidelijke trend zichtbaar van professionalisering: minder aanbieders brengen verreweg de meeste omzet op. Ook heeft de monitoring inzichtelijke gemaakt dat het gemiddeld aantal verhuringen behoorlijk uit de pas loopt met het toegestane aantal van maximaal 60 nachten per jaar: in 2020 waren dit gemiddeld 78 verhuringen per actieve aanbieder. Inmiddels heeft de raad, mede op basis van de marktinformatie en de discussie die hier is gevoerd, besloten om het beleid verder aan te scherpen. Er is een registratie- en meldplicht ingevoerd. De verwachting is dat hiermee het gemiddelde van de verhuringen naar beneden kan worden gebracht, zodat effectief kan worden gestuurd op toeristische verhuur van woningen in balans met de stad.

DATUM CONTACTPERSOON Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning ar@stedplan.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina