Visie commerciële voorzieningen Zuidas

Impressie Zuidasdok, bron www.zuidas.nl

De Amsterdamse Zuidas is de laatste twee decennia uitgegroeid tot een internationale toplocatie waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig en bijzonder stukje Amsterdam. Naast de verdere ontwikkeling van Zuidas als zakencentrum worden de komende decennia duizenden nieuwe woningen in het gebied toegevoegd. Daarnaast zijn de VU, het VUmc en de RAI Amsterdam bezig met een grootscheepse ontwikkeling. Tot slot wordt op Zuidas een van de grootste en meest ingewikkelde opgaven van de komende jaren gerealiseerd – de realisering van het Zuidasdok. Met deze ontwikkeling wordt de bereikbaarheid van Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad voor de toekomst gegarandeerd. Het brengt een enorme toename van het aantal reizigers en daarmee bezoekers aan Zuidas met zich mee.

Met de ambitie een aantrekkelijk en gemengd stedelijk gebied te creëren, heeft de gemeente Amsterdam behoefte aan nader onderzoek naar de kansen voor commerciële publieksfuncties (detailhandel, horeca en aanverwant) op Zuidas. In opdracht van de afdeling Zuidas van de gemeente voert Bureau Stedelijke Planning momenteel een onderzoek uit. Bij het bepalen van de commerciële mogelijkheden nemen we de bestaande retailstructuur rondom Zuidas vanzelfsprekend als uitgangspunt, maar kijken we nadrukkelijk naar de kansen die de toekomstige gebruikers van Zuidas bieden voor nieuwe commerciële voorzieningen.

DATUM LOCATIE Zuidas, Amsterdam OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam CONTACTPERSOON Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Marktonderzoek

Behoefte aan inzicht in kansrijke functies en doelgroepen voor uw gebiedsontwikkeling? Wij laten uw stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de Lees meer