Visie en uitvoeringsstrategie voor ontwikkeling en versterking bedrijventerreinen Gouda

Een visie en uitvoeringsstrategie voor de ontwikkeling en versterking van de bedrijventerreinen in Gouda, die aan alle betrokken partijen duidelijkheid biedt over het beoogde (toekomstige) gebruik. Dat is waar Bureau Stedelijke Planning momenteel aan werkt voor de gemeente Gouda. De visie geeft een beeld van de behoefte aan bedrijventerreinen en dient als input voor de lopende trajecten van de regionale bedrijvenvisie en het nieuwe provinciale bedrijventerreinenbeleid. Tevens gaat deze in op aspecten als de woningbouwopgave, bestrijding (kantoren)leegstand, transformatie, functiemenging en de uitbreidingsvraag van bestaande bedrijven. Wij besteden veel aandacht aan de kansen voor verdichten en vermengen op de bestaande bedrijventerreinen. De Vereniging Bedrijventerreinen Gouda wordt nauw betrokken bij het proces zodat de werklocaties van de toekomst in Gouda nauw aansluiten bij de behoeften van de ondernemers.

 

 

DATUM LOCATIE Gouda OPDRACHTGEVER Gemeente Gouda CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategie werklocaties Schiedam

Bureau Stedelijke Planning werkt aan een strategie voor de werklocaties in de gemeente Schiedam. Deze ruimtelijk-economische onderbouwing is onderdeel van de economische visie die parallel Lees meer