Visie op bedrijventerrein van de toekomst: Westvlietweg

Westvlietweg visie. Bron: Vakwerk architecten

Visie Westvlietweg. Bron: Vakwerk architecten

De gemeente Den Haag zet in de Strategische Visie Bedrijventerreinen nog sterker in op het behoud en de versterking van de bedrijventerreinen in de stad. Tegelijkertijd willen Bedrijven Belang Westvlietweg en de BIZ Westvlietweg investeren in het bedrijventerrein om de (economische) groei te stimuleren. Bureau Stedelijke planning heeft in samenwerking met Vakwerk Architecten een visie opgesteld voor de gewenste en meest kansrijke ontwikkelrichting van bedrijventerrein Westvlietweg. Het gaat om een integrale visie die zowel ruimtelijk als economisch de toekomst van Westvlietweg in beeld brengt. Hiermee worden ook de randvoorwaarden en acties duidelijk die nodig zijn voor de versterking en uitbreiding van het bedrijventerrein.

Een waardengedreven toekomstbestendig bedrijventerrein: maar hoe zet je waarden centraal? Met en voor elkaar is het antwoord hierop! – Fred Kloezeman, Bestuur Bedrijvenbelang Westvlietweg

Den Haag groeit fors. Er komen naar verwachting tot 2040 50.000 tot 80.000 nieuwe inwoners bij. Deze zullen ook ergens moeten werken en hebben behoefte aan producten en diensten. Op dit moment is er al sprake van een (fors) tekort aan bedrijfshuisvesting in Den Haag waardoor intensivering en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen nodig is. Westvlietweg biedt unieke kansen om een deel van dit tekort aan te vullen, werkgelegenheid te bieden en de Haagse economie te versterken. Hier bestaat de mogelijkheid om een nieuw toekomstbestendig bedrijventerrein te ontwikkelen dat zich kan positioneren als Stadsmotor van Den Haag. Aan de hand van de opgestelde kansrijke positionering zijn twee ruimtelijk-economische scenario’s opgesteld voor een wenselijk toekomstbeeld van het terrein. Belangrijke kenmerken zijn een centrale groene as als aantrekkelijke ontmoetingsplek met gedeelde voorzieningen zoals horeca en kantoorfaciliteiten en een showcase van bedrijvigheid. Andere kernonderdelen zijn flexibel en circulair in opzet en gebruik (materialen, verkaveling en vastgoed) en intensief ruimtegebruik door meerlaags te ontwikkelen. Kansrijke doelgroepen zijn o.a. de (maak)industrie, stadslogistiek en de bouw waarbij ook aandacht wordt besteed aan belangrijke thema’s voor de stad zoals circulaire economie en de energietransitie.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategie werklocaties Schiedam

Bureau Stedelijke Planning werkt aan een strategie voor de werklocaties in de gemeente Schiedam. Deze ruimtelijk-economische onderbouwing is onderdeel van de economische visie die parallel Lees meer

Visie en ontwikkelstrategie werklocaties

Heeft u te maken met een verouderde kantorenlocatie? Of wilt u een nieuw duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein realiseren? Bureau Stedelijke Planning levert visies en ontwikkelstrategieën die zowel ruimtelijk als economisch richting geven aan ondernemers, Lees meer