Vitaliteitsscan binnenwijkse bedrijventerreinen Tilburg

Bureau Stedelijke Planning voert momenteel een vitaliteitsscan voor de binnenwijkse bedrijventerreinen in de gemeente Tilburg uit. Wij adviseren de gemeente over visievorming en strategie voor deze verspreid door de stad liggende terreinen. Met de beleidsnota ‘toekomstbestendige werklocaties 2020-2025’ zet Tilburg in op toekomstbestendige werklocaties, het behoud en slim benutten van de kwantiteit en het beter laten aansluiten van vraag en aanbod. Wij onderzoeken voor de gemeente de economische en maatschappelijke meerwaarde en opgaven van deze terreinen. Managing Consultant Economie Joris Quaedflieg: “Tilburg heeft een aantal bedrijventerreinen diep in de stad. Een bijzonder fenomeen. We richten ons in het onderzoek mede op de meerwaarde die een terrein kan hebben voor de naastgelegen wijken.”

Focus op maatschappelijke en economische meerwaarde
Doel van het onderzoek is een concreet inzetbaar afwegingskader voor de ontwikkeling van de binnenwijkse bedrijventerreinen.  Hierin focussen we op onder andere de kansen voor circulaire bedrijvigheid en maatschappelijke meerwaarde voor de omliggende wijk. We onderzoeken de mogelijkheden en wenselijkheid om de minder sterke terreinen te versterken. Zo bieden we toekomstperspectief en handvatten voor de toetsing van nieuwe initiatieven.

17 diverse binnenwijkse bedrijventerreinen
De situatie op de 17 binnenwijkse bedrijventerreinen in dit onderzoek is divers: sommige bedrijventerreinen hebben een verzorgde openbare ruimte en op zowel maatschappelijk als economisch gebied toegevoegde waarde. Andere terreinen hebben verminderde vitaliteit met opgaven op het gebied van leegstand en veiligheid. Tilburg kent bovendien een forse woningbouwverdichtingsopgave, die zorgt voor een toenemende ruimtedruk op dit soort terreinen. In veel steden zie je dan dat verouderde bedrijventerreinen transformeren. Toch is het mogelijk interessant deze bijzondere structuur van binnenwijkse terreinen te behouden waar dit toekomstbestendig is en zowel functioneel als ruimtelijk beter te verbinden met de wijk. Er is dan ook behoefte aan een uitgekiende strategie en advies op maat.

Strategie en advies op maat
Voor de vitaliteitscan maken wij onder andere gebruik van dataresearch naar bepalende indicatoren zoals werkgelegenheid, functiemix en leegstand. Ook voeren we gesprekken met de omgevingsmanagers en maken een kwalitatieve beoordeling van het vastgoed en de openbare ruimte. Wij bieden een strategie op maat door de bedrijventerreinen vervolgens in te delen in categorieën met verschillende ontwikkelperspectieven. Mogelijke strategieën zijn bijvoorbeeld intensiveren van vitale terreinen met bedrijfsruimten, doorontwikkeling van minder kansrijke terreinen naar gemengde woonwerklocaties, toevoegen van voorzieningen voor de omringende wijken of thematisering.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Tilburg CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategie werklocaties Schiedam

Bureau Stedelijke Planning werkt aan een strategie voor de werklocaties in de gemeente Schiedam. Deze ruimtelijk-economische onderbouwing is onderdeel van de economische visie die parallel Lees meer